Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Ετήσια Έκθεση 2014

«Πρέπει η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσμικής πρωτοβουλίας. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας», επισημαίνει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2014, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων. Η Αρχή έλαβε φέτος 16.339 αναφορές, τις περισσότερες σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας της, ενώ συνολικά από το 2011 ο αριθμός των αναφορών έχει αυξηθεί κατά 50%.

Παραλαμβάνοντας την έκθεση, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας η στήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίες ενεργοποιούνται προς υποστήριξη των δικαιωμάτων του πολίτη και του ανθρώπου, σε μια περίοδο κατά την οποία δοκιμάζεται ακριβώς η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τίθεται εν αμφιβόλω η ανταπόκριση της Πολιτείας στις βασικές επιταγές του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και συνολικά της Δημοκρατίας».

Η Ετήσια Έκθεση 2014 περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή, Δραστηριότητες της Χρονιάς, Πεδία Παρέμβασης (ΙδιοκτησίαΟικονομικές ΣυναλλαγέςΚοινωνική Ασφάλεια & ΑλληλεγγύηΕργασίαΔιαχείριση & Προστασία Περιβαλλοντικών ΑγαθώνΕκπαίδευσηΟικογένεια & Αστική ΚατάστασηΠροσωπική Ελευθερία & ΑσφάλειαΔιοικητικές Παθογένειες), Ειδικές Αρμοδιότητες (Καταπολέμηση των ΔιακρίσεωνΦύλο & Εργασιακές ΣχέσειςΕπιστροφές Αλλοδαπών Πρόληψη ΒασανιστηρίωνΠροαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού), Νομοθετικές & Οργανωτικές Προτάσεις, Νομικό Πλαίσιο & Λειτουργία του Θεσμού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την έλλειψη στέγης

Ο Συνήγορος απηύθυνε κάλεσμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση των συνθηκών έλλειψης στέγης μετά την θέσπιση του ν. 4052/2012, ο οποίος ορίζει πρώτη φορά την έννοια της «αστεγίας».

 

Προτάσεις μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου σχετικά με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε στη διαβούλευση φορέων των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το νομοσχέδιο σχετικά με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,, με αναλυτικά σχόλια βάσει της εμπειρίας της Αρχής (10.3.2015). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η Αρχή διατύπωσε σειρά παρατηρήσεων, πολλές από τις οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική διατύπωση των διατάξεων του νόμου. Πλέον, μετά την ψήφιση του ν. 4320/2015, η Αρχή προτείνει σειρά μέτρων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

«Οι προκαταλήψεις και ο φόβος δεν αποτελούν δικαιολογία - ο ρατσισμός είναι έγκλημα», επισημαίνει ο Συνήγορος με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού, στις 21 Μαρτίου.

 

Αναγκαίο το δημοκρατικό σχολείο για την πρόληψη της σχολικής βίας

Με αφορμή την 6η Μαρτίου, «Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο», ο Συνήγορος επεσήμανε ότι στην ιδιαίτερα κρίσιμη σημερινή συγκυρία είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορισθεί ο δημόσιος λόγος σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον δημοκρατικό και τον κοινοτικό χαρακτήρα του σχολείου. Μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και διαλόγου, το σχολείο μπορεί να καλλιεργήσει συλλογικές άμυνες απέναντι τόσο στη σχολική βία όσο και στον φόβο και την ανασφάλεια που προκαλούνται από τις υπερβολικές δημόσιες αναφορές και τη συχνότατη διόγκωση και διαστρέβλωση του φαινομένου από τα ΜΜΕ.

 

Οικοδομικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων

Με αφορμή την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, ο Συνήγορος ανέδειξε σειρά θεμάτων σχετικά με την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, το κανονιστικό πλαίσιο εντός Ζωνών Προστασίας, την αναγκαιότητα παρέμβασης των Εφορειών Αρχαιοτήτων για τον καλλωπισμό αρχαιολογικών χώρων, τη συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, τη διάθεση πιστώσεων και προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Σύγκλιση απόψεων Συνηγόρου και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για παραβάσεις σε έργα οδοποιίας

Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επαληθεύει τις επισημάνσεις του Συνηγόρου σχετικά με την έλλειψη νομιμότητας στην αδειοδότηση-κατασκευή έργων οδοποιίας στην πόλη των Ιωαννίνων. Ο Συνήγορος εμμένει στην πρότασή του για ανάγκη εκπόνησης ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να καθοριστούν όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

 

Μη εκπόνηση μελέτης κόστους προ-συνταξιοδοτήσεων σε τράπεζα από ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΤ)

O Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη που ζητούσε να διερευνηθεί αν εκπονήθηκε ειδική οικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό του κόστους προγράμματος προ-συνταξιοδότησης της τράπεζας στην οποία εργαζόταν.  Κατά την εξέταση της υπόθεσης η Αρχή διαπίστωσε ότι ήδη υπήρχε εκτενής αλληλογραφία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει η ανάθεση και η εκπόνηση της μελέτης αυτής, παρότι έχει κριθεί απαραίτητη για την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου. Σύμφωνα με απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, η μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε διότι το εγκριθέν ποσό κρίθηκε μη ικανοποιητικό από τον μελετητή.

 

Πρόταση για συμψηφισμό παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης

Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορές πολιτών οι οποίοι, επειδή είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, κλήθηκαν να πληρώσουν ξανά τον φόρο που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το μισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι τα προκαταβληθέντα ποσά έχουν παραγραφεί. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής και τα ποσά αυτά πρέπει να συμψηφιστούν. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών ενέμεινε στις απόψεις του.

 

Οχήματα που δεν τελούν πλέον υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους

Ο Συνήγορος σε πόρισμά του προς τα συναρμόδια Υπουργεία διατύπωσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις διαδικασίες διαγραφής και μεταβίβασης οχημάτων.

 

Καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτογράφησης

Πρόταση του Συνηγόρου, για διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτογράφησης που κατατέθηκαν προ της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 με αυστηρή τήρηση της σειράς προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος του Πολίτη στις γειτονιές της πόλης

Τις συνέπειες της κρίσης στην καθημερινή ζωή σε γειτονιές του δυτικού λεκανοπεδίου Αττικής και της Αθήνας έβαλε στο επίκεντρο της δράσης του ο Συνήγορος κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Κλιμάκια της Αρχής τέθηκαν στη διάθεση των κατοίκων για να δεχτούν τις αναφορές τους και να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διερευνηθούν όσα ζητήματα ανέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

Επί πλέον, στις 17, 18 και 19.3.2015 κλιμάκιο στελεχών του Συνηγόρου προέβη σε στοχευμένη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, στην περιοχή της παλιάς Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, με έμφαση στην προστασία κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Τέλος ο Συνήγορος, με την ιδιότητα του φορέα προώθησης της ίσης μεταχείρισης, συμμετείχε και φέτος στην εκστρατεία κατά του ρατσισμού με την παρουσία κλιμακίου του και τη διανομή ενημερωτικού υλικού στην πλατεία Συντάγματος, το Σάββατο 21.3.2015 αλλά και με ειδικό ραδιοφωνικό μήνυμα κατά της μισαλλοδοξίας.

«Η λιτότητα δαγκώνει»: πρώτη προβολή ταινιών παιδιών και εφήβων

Οι ταινίες παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Συνήγορος, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (28.3.2015). Οι ταινίες δημιουργήθηκαν από 32 παιδιά σε 8 περιοχές της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού «Η λιτότητα δαγκώνει: φωνές παιδιών», με στόχο να αναδειχθεί η οπτική των ίδιων των παιδιών στο θέμα της κρίσης και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους. Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν μέσω μουσικής, φωτογραφιών, ήχων, κινουμένων σχεδίων και άλλων τεχνικών, τις απόψεις τους για τις διαφορετικές όψεις των επιπτώσεων της κρίσης στη ζωή τους. Δελτίο τύπου, Αφίσα, Φυλλάδιο

Έρευνα για τον ρατσισμό στα σχολεία

Με αφορμή την 21η Μαρτίου, παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, ο Συνήγορος δημοσιοποίησε μικρή διαδικτυακή έρευνα για μαθητές σχετικά με τον ρατσισμό στα σχολεία, και έχει λάβει μέχρι σήμερα πάνω από 700 απαντήσεις. Οι μαθητές που απάντησαν θεωρούν ότι υπάρχει ρατσισμός στο σχολείο τους (ενδεικτικά: 38% σε βάρος παιδιών από άλλες χώρες, 57% σε βάρος παιδιών με ειδικά χαρακτηριστικά εμφάνισης κ.α.). Το 76% όσων απάντησαν αναφέρουν ότι οι περισσότεροι καθηγητές τους δεν ανέχονται ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά το 24% λένε ότι τις ανέχονται και δεν αντιδρούν. Η Αρχή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι θετικές δράσεις στα σχολεία για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και όλων των μορφών βίας, καθώς η βιωματική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους.

Διεθνείς οργανισμοί προστασίας δικαιωμάτων

Επίκαιρα ζητήματα στους νέους υπουργούς

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού με τις από 5.2.2015 επιστολές της προς τους υπουργούς της νέας κυβέρνησης που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 25.1.2015, εξέφρασε τα συγχαρητήριά της για την ανάληψη των καθηκόντων τους και παράλληλα επεσήμανε ορισμένα επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, προτείνοντας λειτουργικές λύσεις με ευρύτερες συνέπειες σε μεγάλο αριθμό θιγομένων πολιτών με βάση την εμπειρία της Αρχής.

Νομοθετικές εξελίξεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ

Αλλαγή πρακτικής στη διάθεση δελτίων στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία

Εξετάζοντας το ζήτημα της μη χορήγησης δελτίου στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία, κατόχους οχημάτων που δεν έχουν ταξινομηθεί ως «αναπηρικά», ο Συνήγορος πρότεινε να λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κριτήριο για τη χορήγηση του δελτίου στάθμευσης η ιδιότητα του αναπήρου και όχι η αγορά του αυτοκινήτου ως αναπηρικού. Η πρόταση της Αρχής έγινε δεκτή.

 

Συνυπολογισμός ημερών απεργίας ως προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορά για μη συνυπολογισμό ημερών απεργίας στον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την αναγνώριση δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ). Η Αρχή απευθύνθηκε στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Ο.Α.Ε.Ε. ζητώντας να εφαρμοσθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας. Η Γ.Γ.Κ.Α., κάνοντας δεκτή την πρόταση της Αρχής, δεσμεύθηκε ότι στην κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου Υπουργική Απόφαση θα ορισθεί ρητά ο συνυπολογισμός των ημερών απεργίας για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων ασφάλισης.

 

Υπαγωγή μακροχρόνια άνεργης στην προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε αίτημα μακροχρόνια άνεργης, παρά το γεγονός ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για υπαγωγή στο πρόγραμμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με καταβολή των εισφορών της από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλε η ασφαλισμένη και της αναγνώρισε το δικαίωμα να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης.

 

Απαλλαγή από δημοτικό τέλος των διαφημίσεων σε σταθμούς, στάσεις και οχήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς

Διαφημιστική εταιρεία διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο γιατί κλήθηκε να καταβάλει δημοτικό τέλος για διαφημίσεις προϊόντων που τοποθέτησε για λογαριασμό πελατών της σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Διαπιστώνοντας ότι το πρόβλημα έγκειται στην ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής διάταξης, η Αρχή υποστήριξε ότι ο σκοπός του νόμου είναι η απαλλαγή των διαφημίσεων εμπορικών προϊόντων από το τέλος αυτό, ώστε οι σταθμοί, οι στάσεις και τα οχήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς να είναι ελκυστικά στη διαφημιστική δραστηριότητα. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο Δήμος Αθηναίων δεν προχώρησε στη βεβαίωση του τέλους.

 

Επιστροφή φόρου εισοδήματος που αφορούσε ποσό έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής του

Ανώνυμη εταιρεία κλήθηκε να καταβάλει το ποσό της έκπτωσης φόρου εισοδήματος που είχε επωφεληθεί λόγω της εφάπαξ καταβολής του, εξαιτίας σφάλματος κατά την τραπεζική συναλλαγή. Ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας για επιστροφή του ποσού.

 

Η καταβολή δημοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον μισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού απάλλαξε τον ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου από την υποχρέωση να καταβάλει δημοτικούς φόρους και τέλη που δεν είχε καταβάλει ο μισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ΔΕΗ.

 

Δυνατότητα συμμετοχής σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ αποφοίτων ΙΕΚ που συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Ο Συνήγορος πληροφορήθηκε με ικανοποίηση την απόφαση του ΑΣΕΠ να παράσχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προκήρυξή του για στελέχωση του ΕΚΑΒ και σε αποφοίτους ΙΕΚ που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Ο Συνήγορος με έγγραφό του προς τα συναρμόδια Υπουργεία είχε προτείνει να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι αποκλείονταν λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των αποτελεσμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου απομακρύνθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας, η οποία βρισκόταν κοντά σε νηπιαγωγεία και σχολεία στο Αιγάλεω Αττικής.

 

Ολοκλήρωση σύνδεσης πολυκατοικιών με το δίκτυο του φυσικού αερίου

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, άρθηκε προφορική εντολή του Δημάρχου Γλυφάδας περί μη έκδοσης αδειών τομής σε οδούς που είχαν πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί και ολοκληρώθηκε η σύνδεση πολυκατοικιών με το δίκτυο φυσικού αερίου.

 

Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστική απόφαση και άρση απαλλοτρίωσης

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τροποποίησε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης και ήρε την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας, στην περιοχή Προμπονά του Δήμου Αθηναίων.

 

Διαγραφή προσαύξησης σε λογαριασμό ΕΥΔΑΠ

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΕΥΔΑΠ διέγραψε προσαύξηση ύψους 214 € για εκπρόθεσμη καταβολή οφειλής, καθώς αναγνώρισε ότι δεν προήλθε από υπαιτιότητα του πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αυτοψίες - συναντήσεις εργασίας

 • Συνάντηση κλιμακίου της Αρχής υπό τον Βοηθό Συνήγορο κ. Ιωάννη Σαγιά με εκπροσώπους της ΔΕΗ ΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (6.3.2015): συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τις οφειλές πελατών (αδυναμία πληρωμής, διακανονισμοί), θέματα ειδικών χρεώσεων τιμολογίων (πολυτεκνικό τιμολόγιο, τιμολόγιο υπηρεσιών αλληλεγγύης), και αποζημιώσεις για βλάβες λόγω διακοπής ρεύματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (όπως προβλήματα ελέγχου εισοδηματικών κριτηρίων βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης, δυνητική αναδρομική εφαρμογή του ΚΟΤ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κ.ά).
 • Επισκέψεις κλιμακίου της Αρχής υπό τον Βοηθό Συνήγορο κ. Γιώργο Μόσχο στο κατάστημα κράτησης ανηλίκων 15-18 ετών στην Κόρινθο, όπου συναντήθηκαν με τον διευθυντή, τον αρχιφύλακα, την εισαγγελέα ανηλίκων και τους ανήλικους κρατούμενους (9.2.2015), στον οικισμό Ρομά στο Νομισματοκοπείο Χαλανδρίου (17.3.2015) και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, όπου παρακολούθησαν παράσταση της θεατρικής ομάδας (28.3.2015).
 • Συνάντηση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων) για το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ανελκυστήρων, εν όψει προσπάθειας εκσυγχρονισμού του (12.3.2015).
 • Επισκέψεις στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (5.2.2015), στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (11.2.2015), στη Διεύθυνση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» (13.2.2015), στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ (18.2.2015 & 19.3.2015), στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ (11.3.2015), στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (11.3.2015).
 • Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εκπρόσωπο του ΕΚΚΑ και τη Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αναδοχής ανηλίκων και προνοιακών ιδρυμάτων (30.3.2015).
 • Συνεργασία με εκπροσώπους του UN-OHCHR (United Nations Office of High Commissioner for Human Rights) για τον προγραμματισμό επικείμενης επίσκεψης εντεταλμένων του στην Αρχή.

Συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές

Λύκειο Ευηνοχωρίου, 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου και 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου, Γυμνάσιο και Λύκειο Ποροΐων Σερρών, Αβερώφειο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 2ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσ/κης, 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, 112 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας, 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου, 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων, 1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, 13ο ΓΕΛ Περιστερίου, Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, και μέσω skype, με το 1ο Γυμνάσιο Δράμας και το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

Εκδηλώσεις - ημερίδες - σεμινάρια

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με συντονιστή τον κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, επίτιμο Αντιπρόεδρο ΣτΕ, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σπουδαστών της Σχολής Δικαστών στην Αθήνα, με θέμα «Ζητήματα επιθεώρησης και αξιολόγησης των Διοικητικών Δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους» (16.3.2015).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • στην ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας», που διοργάνωσε το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας (16.2.2015)
 • σε εκδήλωση με θέμα «Δικαιώματα του παιδιού - πρόληψη παιδικής υποτίμησης-κακοποίησης» που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο, 27.2.2015)
 • στο 8o Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, που διοργάνωσε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» (14.3.2015)
 • σε εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της οικογένειας στη δημιουργία ενός υγιούς σχολικού κλίματος», που διοργάνωσε το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε.Σερρών (Πορόια Σερρών, 20.3.2015)
 • στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δημοτικό σχολείο με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού» που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 19ης, 23ης, 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής με τη συνεργασία του Συνηγόρου και του 2ου ΠΕΚ Αθήνας (16 & 23.3.2015)
 • στην επιστημονική ημερίδα «Αυτισμός: μύθοι, γεγονότα και πρακτικές» που διοργάνωσε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό (27.3.2015)
 • στο διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, που διοργανώνει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συνεργασία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (31.3..2015).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • ως εκπαιδευτές σε πρόγραμμα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή (19.2-6.3.2015).
 • ως εισηγητές  σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο ΙΝ.ΕΠ Αθήνας και Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επιμόρφωση κοινωνικών επιθεωρητών εργασίας, υπαλλήλων ΣΕΠΕ σε θέματα ισότητας των φύλων».
 • σε έρευνα που διενεργεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με 13 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τίτλο: «INSPIRES - Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe» και αντικείμενο τον εντοπισμό και την ανάδειξη των καινοτόμων πολιτικών απασχόλησης που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα με επίκεντρο τις ευάλωτες ομάδες (9.2.2015).
 • σε στρογγυλή τράπεζα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με θέμα «Εναλλακτικά μέτρα διοικητικής κράτησης» (Αθήνα, 17.2.2015).
 • σε ημερίδα των Γιατρών του Κόσμου με θέμα «Υποδοχή και φροντίδα των αιτούντων διεθνή προστασία» (Αθήνα, 30.3.2015).

Διεθνείς δραστηριότητες

Ομάδα 30 φοιτητών Εγκληματολογίας από την Ολλανδία (Erasmus University Rotterdam)με τους καθηγητές κκ Rene van Swaaningen και Richard Staring επισκέφτηκαν τον Συνήγορο του Πολίτη στις 16 και 20.3.2015 και ενημερώθηκαν από τον Βοηθό Συνήγορο κ. Β. Καρύδη και ειδικούς επιστήμονες της Αρχής για τις αρμοδιότητες και τις παρεμβάσεις της σε θέματα ασύλου, μετανάστευσης, αστυνόμευσης και ρατσιστικής βίας.

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος:

 • συμμετείχε στο συνέδριο «The CPT at 25: taking stock and moving forward» που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, όπου συντόνισε την ενότητα «Η κράτηση των ανηλίκων» (Στρασβούργο, 2.3.2015). Περισσότερα για το συνέδριο εδώ.
 • επισκέφθηκε το Κάιρο μαζί με στελέχη της Αρχής, προσκεκλημένοι της UNICEF, με στόχο την ενημέρωση των στελεχών του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αιγύπτου για το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της Αρχής ως προς την αντιμετώπιση παραβιάσεων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ανηλίκων στην Ελλάδα. Επισκέφθηκαν ακόμη οργανισμούς και εθνικούς φορείς για παιδιά καθώς και το Αβερώφειο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Αλεξάνδρεια (22-24.2.2015).
 • συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση εργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας με θέμα «Joint actions for the protection of children on the move» που διοργάνωσε η οργάνωση Άρσις, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών (16.3.2015)

Στελέχη του Συνηγόρου συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις διεθνών δικτύων:

 • Εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των θεσμών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την Ενσωμάτωση των Ρομά (CoE-FRA-ENNHRI-Equinet Thematic Platform on Roma Integration), με επικοινωνιακό αντικείμενο (Βρυξέλλες, 30.1.2015).
 • Καταληκτική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Dare-Net με τίτλο «Desegregation and Action for Roma in Education», με δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή παραγόντων της εκπαίδευσης προς όφελος της ενσωμάτωσης και αποδοχής των Ρομά (Βρυξέλλες, 24.2.2015).
 • Ευρωπαϊκή διάσκεψη «Facing Facts Forward! FOR A VICTIM-CENTRED APPROACH TO TACKLING HATE CRIME» (Βρυξέλλες, 3-4.3.2015).
 • Συνέδριο του Equinet με θέμα « Taking Action for Gender Equality» και συνάντηση της Ομάδας Εργασίας WG Policy Formation (Βρυξέλλες, 23-24.3.2015)
 • Συνέδριο με θέμα «EU equality legislation against hate speech & discrimination on grounds of religion, belief, sexual orientation, gender identity and gender expression», το οποίο διοργανώθηκε από το European Network on Religion and Belief (ENORB) και την οργάνωση ILGA-Europe (Βρυξέλλες, 26.3.2015).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή