Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Συνήγορος του Πολίτη: 15 χρόνια λειτουργίας - Πρακτικά διημερίδας

 

Εκδόθηκε ο τόμος «Συνήγορος του Πολίτη: 15 χρόνια λειτουργίας» με τα πρακτικά της επετειακής διημερίδας που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2013 στην Αθήνα. Στην έκδοση αυτή, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν η νυν και οι διατελέσαντες επικεφαλής της Αρχής, Συνήγοροι άλλων κρατών, δικαστές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι διεθνών θεσμών και στελέχη της Αρχής με εισηγήσεις τους για τον ρόλο του θεσμού του Ombudsman στο κράτος δικαίου σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Επίσης, στο υλικό της εκδήλωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, προστέθηκε φωτογραφικό αρχείο που περιέχει διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία του Συνηγόρου από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1998, έως και το 2013. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού: καθορισμός και μεταβολή της φορολογικής κατοικίας

Σε ειδική έκθεση του Συνηγόρου καταγράφονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, ιδίως σε σχέση με το ζήτημα της φορολογικής τους κατοικίας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα επιμέρους ζητήματα από τα οποία αναφαίνονται οι συνέπειες που είχε η πλημμελής διαχείριση των θεμάτων αυτών από τη φορολογική διοίκηση και διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

 

Αναδρομικότητα και παραγραφή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους δικαιούχους του δημοσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 60 π.δ. 169/2007 που ρυθμίζει τις συντάξεις δημοσίου, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η χορήγηση αναδρομικών συντάξεων πέραν της τριετίας από την πρώτη ημέρα του μήνα στον οποίο εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ. Συνταξιούχοι κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι έχασαν τις αναδρομικές συντάξιμες αποδοχές τους που υπερέβαιναν την τριετία παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι είχαν επιδείξει την δέουσα προσοχή και επιμέλεια ενώ οι καθυστερήσεις οφείλονταν αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με πόρισμά του, ο Συνήγορος ζήτησε την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης ή την υιοθέτηση εναλλακτικών προτάσεων τροποποίησής της. Παρά τη θετική ανταπόκριση της διοίκησης, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

Δικαίωμα ψήφου των δεκαοκτάχρονων εκλογέων

Ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών πρακτικές λύσεις για να διασφαλισθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος όσων συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας, τονίζοντας ότι η επίλυση του προβλήματος αυτού είναι αναγκαία για λόγους στοιχειώδους εντιμότητας του κράτους απέναντι στους νέους εκλογείς.

 

Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, ο Συνήγορος επανήλθε στο ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί με συνέπεια η ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

 

Προδιαγραφές των ιδιωτικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας

Συμμετέχοντας στη διαβούλευση που προκάλεσε η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, ο Συνήγορος απέστειλε έγγραφο με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των μονάδων παιδικής προστασίας ΝΠΙΔ και εισηγήθηκε τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους των φορέων προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης.

 

Παρουσία γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους

Με έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας, ο Συνήγορος πρότεινε την ενθάρρυνση, από τους επαγγελματίες υγείας, της παρουσίας των γονέων κατά την τέλεση ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το Υπουργείο συμφώνησε με τις θέσεις του Συνηγόρου, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι απόψεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

 

Σχέδιο φιλοξενίας για τους πρόσφυγες από τη Συρία

Ο Συνήγορος κάλεσε την ελληνική διοίκηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φιλοξενίας των ανθρώπων που βρέθηκαν στην Ελλάδα αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Συρία λόγω του πολέμου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο των δράσεων του Συνηγόρου για περιβαλλοντικά ζητήματα, κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά επισκέφθηκε τη Θεσσαλία (4-5.12.2014). Κατά την επίσκεψη αυτή:

 • Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Βόλο, με αντικείμενο την καθυστέρηση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που είχε προκληθεί τον Ιούνιο 2013 από πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, τη μη σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιομηχανίας στο Σέσκλο Μαγνησίας, τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Πτελεού και την τοποθέτηση κατασκευών (σκέπαστρα) από αμίαντο σε οικοδομή στο Βόλο.
 • Διερευνήθηκαν υποθέσεις πολυετούς δέσμευσης ιδιοκτησίας στην Καρδίτσα, τοποθέτησης σχάρας σε αύλακα στο Δήμο Μουζακίου και αποκατάστασης βλάβης από τη διάνοιξη δρόμου στο Ανθηρό Αργιθέας.

 

Ο Συνήγορος στη Βουλή

 • Η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού, μετά από σχετική πρόσκληση, συμμετέσχε με παρέμβασή της σε εκδήλωση διαβούλευσης με θέμα «Σεξισμός στο Κοινοβούλιο και στο δημόσιο λόγο», που διοργάνωσαν η Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή βουλευτών και οργανώσεων (10.12.2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος, μετά από σχετική πρόσκληση, ενημέρωσε τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και την 25η Επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (17.12.2014).

 

Ο Συνήγορος ως «Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων»

 • Παρουσιάζοντας τη νέα αρμοδιότητά του βάσει του ν. 4228/2014, ο Συνήγορος διοργάνωσε δημόσια εκδήλωση με θέμα «Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης: διεθνείς εμπειρίες και ελληνικές προοπτικές» με εισηγήσεις του Βοηθού Συνηγόρου Βασίλη Καρύδη και πανεπιστημιακών (8.12.2014, αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), καθώς και συνάντηση εργασίας με θέμα «Πρόληψη των Βασανιστηρίων: δυσκολίες και καλές πρακτικές» (9.12.2014, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων).
 • Στο ίδιο πλαίσιο, επισκέφθηκε την Αρχή ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT) κ. Malcolm Evans (8.1.2015) με τον οποίο συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας.

 

Ο Συνήγορος για την επίθεση στο «Charlie-Hebdo»

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, με επιστολή προς τον Γάλλο ομόλογό της κ. Jacques Toubon (8.1.2015), εξέφρασε την αλληλεγγύη της για τη δολοφονική επίθεση στα γραφεία του «Charlie-Hebdo». Στην επιστολή σημειώνεται ότι τα τραγικά αυτά γεγονότα «ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου που είναι σύμφυτα με τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή κουλτούρα μας».

Προστασία των παιδιών - καταναλωτών

Η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, στην οποία προεδρεύει ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος, με αφορμή την εορταστική περίοδο δημοσιοποίησε τηλεοπτικό σποτ για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών - καταναλωτών και μήνυμα προς τους γονείς.

 

Ο Συνήγορος σε έκθεση της FIDH

Σε έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) με θέμα «Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα», γίνεται εκτενής αναφορά σε θέσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη μετακόμισε

Από τις 15.12.2014 ο Συνήγορος βρίσκεται πλέον στην καρδιά της Αθήνας, Χαλκοκονδύλη 17, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προσπάθεια αναζωογόνησης του παραδοσιακού κέντρου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ

Χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ

Ο Συνήγορος δέχθηκε αναφορά από Κέντρο Υγείας της Βορείου Ελλάδας με αίτημα τη διερεύνηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης ασφαλισμένου, με περίπου 30 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού, ο ασφαλισμένος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας βρισκόταν σε αντικειμενική αδυναμία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης προσέκρουε στο γεγονός ότι ένα ποσό της οφειλής του προς τον ΟΑΕΕ εμφανιζόταν να έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι από τον φάκελο του ασφαλισμένου δεν αποδεικνύεται ότι είχε εγγράφως ενημερωθεί για την εν λόγω οφειλή και τη δίμηνη προθεσμία καταβολής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ αποδέχτηκε τις απόψεις του Συνηγόρου με αποτέλεσμα τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου.

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κιμώλου

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, εκδόθηκε νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κιμώλου.

 

Κατεδάφιση αυθαίρετης εξέδρας

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, κατεδαφίστηκε αυθαίρετη εξέδρα σε παραθαλάσσια περιοχή στον Δήμο Στυλίδας.

 

Απαλλαγή από προσαύξηση για εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΕΥΔΑΠ διέγραψε προσαύξηση που είχε καταλογίσει για εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης, αναγνωρίζοντας την έλλειψη υπαιτιότητας του καταναλωτή για την απώλεια της προθεσμίας.

 

Ενημέρωση ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου για οφειλές ΕΕΤΗΔΕ

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΗ χορήγησε σε ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου αναλυτικά στοιχεία σχετικά για την εξόφληση του ΕΕΤΗΔΕ κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο το συγκεκριμένο τέλος ήταν ενσωματωμένο στους λογαριασμούς ρεύματος.

 

Παράνομο πρόστιμο για προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη διαγραφή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης που είχε παράνομα επιβληθεί σε θεατρική εταιρεία.

 

Αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες προς τις ΔΟΥ για τη συμμόρφωσή τους σε αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που είχαν κρίνει αντισυνταγματική τη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης.

 

Εγγραφή φοιτήτριας με αναπηρία

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε δεκτή την εγγραφή φοιτήτριας, η οποία είχε αρχικώς απορριφθεί με την αιτιολογία ότι η πάθησή της αποτελούσε κώλυμα εγγραφής.

 

Καταβολή δαπανών σε γιατρό συμβεβλημένη με ασφαλιστικό ταμείο

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Ναυτιλίας προέβη στην καταβολή δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων που όφειλε σε γιατρό για τις υπηρεσίες που αυτή είχε παράσχει στο ασφαλιστικό ταμείο του Λιμενικού Σώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αυτοψίες - συναντήσεις εργασίας

 • Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για ζητήματα ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (3.12.2014).
 • Επίσκεψη κλιμακίου της Αρχής υπό τον Βοηθό Συνήγορο Γιώργο Μόσχο στο Κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων 15-18 ετών στην Κόρινθο, συνάντηση με τον διευθυντή, τον αρχιφύλακα, την εισαγγελέα ανηλίκων και τους ανήλικους κρατούμενους (9.12.2014).
 • Συναντήσεις εργασίας με φορείς κοινωνικής ασφάλισης: ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Συντάξεων (23.12.2014), ΟΓΑ (18.12.2014, 21 & 27.1.2015), Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας - Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (16.1.2015), ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας (16.1.2015).
 • Σύσκεψη κλιμακίου της Αρχής υπό τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά με εκπροσώπους των Υπουργείων Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα τη λειτουργία και εποπτεία των λιμενικών ταμείων καθώς και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων διοίκησης λιμένων, τη συμμόρφωσή τους στην υφιστάμενη νομοθεσία, τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση των διαδικασιών εποπτείας τους (9.1.2015).
 • Αυτοψία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (19.1.2015).
 • Συναντήσεις εργασίας με Σχολικούς Συμβούλους της Β΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας με θέμα τη συνεργασία για την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς, και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με θέμα τη σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά.

Επισκέψεις σε σχολεία και φορείς παιδικής προστασίας

 • Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρυνίτσας Βόλου, συζήτηση με φιλοξενούμενους ανηλίκους και μέλη της διοίκησης και του προσωπικού (16.1.2015).
 • Κέντρο Στήριξης Ρομά Αλιβερίου και Αγ. Παρασκευής Βόλου, συζήτηση με έφηβους Ρομά και το προσωπικό (16.1.2015).
 • Συζητήσεις σε σχολεία με εκπαιδευτικούς και μαθητές: 144ο Δημοτικό Αθηνών, 9ο Δημοτικό Αθηνών, 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Λύκειο Βέλου Κορινθίας, ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, ΕΕΕΕΚ Κωφών–Βαρήκοων Αθήνας, 3ο Δημοτικό Αλίμου, 39ο Δημοτικό Περιστερίου, 2ο Πειραματικό Λύκειο Αμπελοκήπων, 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Βόλου, 2ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής, 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων, 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα.

Επιμορφωτική δραστηριότητα

 • Ανακοίνωση με θέμα «Ακούσια νοσηλεία στην Ελλάδα: διαφορετικές οπτικές γωνίες» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής (Αθήνα, 11.12.2014).
 • Συμμετοχή στο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής (27.1.2015).
 • Εισηγήσεις σε σεμινάριο των ΙΝ.ΕΠ Αθήνας και Θεσσαλονίκης με θέμα «Επιμόρφωση κοινωνικών επιθεωρητών εργασίας - υπαλλήλων ΣΕΠΕ σε θέματα ισότητας των φύλων».

Εκδηλώσεις - ημερίδες

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

Διεθνή

Ο Συνήγορος εκπροσωπήθηκε στις εξής συναντήσεις:

 • Συνάντηση των υπευθύνων επικοινωνίας του δικτύου Equinet (Βρυξέλλες, 4-5.12.2014).
 • Συνάντηση του Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CRONSEE) με θέμα «Online ReputationSafeguarding the Integrity of the Child» (Βελιγράδι, 5.12.2014).
 • Συνάντηση εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των διεμφυλικών προσώπων (Τίρανα, 16.12.2014).
 • Συνάντηση εργασίας της κοινής θεματικής πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Φορέων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) και του δικτύου Equinet, με θέμα την ενσωμάτωση των Ρομά (Στρασβούργο, 30.1.2015).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή