Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μετακομίζει

Το τέλος του 2014 θα βρει τον Συνήγορο του Πολίτη σε νέα διεύθυνση, στην οδό Χαλκοκονδύλη 17, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος. Με την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Αρχής καταρχήν ευοδώνεται η μακρά προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη για εξεύρεση χώρου στέγασης με χαμηλότερο μίσθωμα.

Εκτός αυτού, το νέο κτήριο δεν βρίσκεται πλέον στα περιφερειακά όρια της πόλης, εκεί όπου στεγαζόταν η Αρχή τα τελευταία 16 χρόνια, αλλά στην καρδιά της Αθήνας. Ετσι ο Συνήγορος του Πολίτη συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια αναζωογόνησης του παραδοσιακού κέντρου, στηρίζοντας την οικονομική βάση της περιοχής, ενισχύοντας την ταυτότητα και την εικόνα της, βελτιώνοντας την πολεοδομική λειτουργία της. Το νέο κτήριο βρίσκεται σε σημείο όπου συγκλίνουν όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και η ευκολία της πρόσβασης φέρνει τις υπηρεσίες της Αρχής ακόμη πιο κοντά στον πολίτη.

Ας σημειωθεί τέλος ότι μελετητής του κτιρίου ήταν ο αρχιτέκτονας Σπύρος Στάικος, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της γενιάς του Μεσοπολέμου, ένας από τους πρωτεργάτες του εκσυγχρονισμού του αστικού τοπίου της Αθήνας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ειδική Έκθεση για θέματα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης από τους δήμους

Ο Συνήγορος εκπόνησε ειδική έκθεση για τα προβλήματα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των δήμων. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται.

 

Πρόταση για παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Μέρισμα

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι πολλοί πολίτες χάνουν την παροχή του Κοινωνικού Μερίσματος όχι επειδή δεν τη δικαιούνται, αλλά επειδή στερήθηκαν την δυνατότητα υποβολής της αίτησης λόγω νομοθετικής ανακολουθίας. Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης διευρύνθηκαν με Υπουργική Απόφαση που άρχισε να ισχύει από 7.7.2014, χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε ήδη εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης (30.6.2014). Για την άρση των αδικιών ο Συνήγορος προτείνει να παραταθεί η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέχρι 31.12.2014.

 

Χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας μετά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Ο Συνήγορος επισήμανε στο υπουργείο Εργασίας τα προβλήματα που διαπιστώνονται αφενός ως προς τη χρονική καθυστέρηση στην εξέταση των πολιτών από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, αφετέρου ως προς την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την εκτίμηση της αναπηρίας σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη νομοθεσία χορήγησης προνοιακών παροχών, και υπέβαλε προτάσεις για τον περιορισμό των παραγόντων κακοδιοίκησης.

 

Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα ΟΑΕΕ

Ο Συνήγορος ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ότι έχει τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών, στο οποίο, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να υπαχθούν. Επίσης παρέχεται δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υπό προϋποθέσεις σε ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή που έχουν οφειλή προς τον Οργανισμό.

 

Νομοθετικό κενό για τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων

Η Αρχή ζήτησε από τη Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ τη ρύθμιση νομοθετικών κενών που αφορούν τους όρους συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων, καθώς ανεστάλησαν ταυτόχρονα οι συντάξιμες αποδοχές που λάμβαναν από το Δημόσιο Ταμείο και ασφαλιστικό οργανισμό, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου συντάξιμου μισθού των 720€ από κανένα φορέα. Επιπροσθέτως, ζήτησε την αύξηση του πλαφόν των 720€ υπό προϋποθέσεις, καθώς και, εφόσον υπάρχει πλέον η τεχνική δυνατότητα και υποδομή μέσω της ΓΓΠΣ, να ελέγχονται τα πιο πρόσφατα εισοδήματα που αναγράφονται στην τρέχουσα φορολογική δήλωση για το 2013.

 

25 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Συνήγορος επισήμανε ότι κατά τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ιδίως όσων πλήττονται από την παρούσα οικονομική κρίση, και ζήτησε την υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης. Έδωσε επίσης στη δημοσιότητα πρόσφατη δημόσια θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με θέμα «Παιδιά και Λιτότητα», καθώς και στοιχεία για αναφορές για θέματα δικαιωμάτων παιδιού 2003-2014

 

Συντονισμός για την προστασία των ανηλίκων στη ραδιοτηλεόραση

Ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Συνήγορος του Παιδιού και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσαν Δελτίο Τύπου υπενθυμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού σε ενημερωτικές, ψυχαγωγικές εκπομπές, reality shows και διαφημίσεις. Το Δελτίο Τύπου συνοδεύεται από Υπόδειξη του ΕΣΡ και τις θέσεις του Συνηγόρου για τον σεβασμό της εικόνας και της ιδιωτικής ζωής του παιδιού στη ραδιοτηλεόραση και τον σημαντικό ρόλο των γονέων και των επαγγελματιών.

 

Διακρίσεις βάσει φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής

Με αφορμή την απόφαση 3317/2014 ΣτΕ, που επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εισαγωγής αλλογενών ελλήνων πολιτών σε στρατιωτικές σχολές, ο Συνήγορος παραπέμπει σε παλαιότερη σχετική παρέμβασή του και επισημαίνει ότι παραμένουν σε ισχύ διάσπαρτες περιπτώσεις διακρίσεων βάσει καταγωγής στην ελληνική νομοθεσία, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει κάθε άμεση διάκριση για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εργασία.

 

Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια

Με αφορμή την παρέλευση έτους από την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «Βαλλιανάτος κατά Ελλάδας», ο Συνήγορος ζητά την άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια. Η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.

 

Κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων μαζί με ενήλικες και διαπίστωση της ανηλικότητας

Ο Συνήγορος, ύστερα από αυτοψία στο Κέντρο Φύλαξης Αμυγδαλέζας ζήτησε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης την παύση της διοικητικής κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων από κοινού με ενήλικες και την ταχύτερη δυνατή προώθησή τους σε δομές πρόνοιας. Επίσης απέστειλε στον Υπουργό πόρισμα με προτάσεις σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών για τη διαπίστωση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμοθέτησης υποχρεωτικής διερμηνείας σε όλα τα στάδια καταγραφής και εξέτασης των αιτημάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

 

Παραλείψεις της ΕΛΑΣ σε βάρος πολίτη που κρατήθηκε παράνομα

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση σύλληψης και κράτησης πολίτη επί 8 ημέρες λόγω σφάλματος της ΕΛΑΣ. Από την υπηρεσιακή έρευνα δεν αποδόθηκαν πειθαρχικές ευθύνες σε αστυνομικούς. Η πρόταση του Συνηγόρου για ηθική και υλική αποκατάσταση του θύματος δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

 

Αποσαφήνιση του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής «Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία»

Η περιοχή «Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής βρίσκεται σε καθεστώς πολεοδομικής εκκρεμότητας, ασάφειας και προφανούς ανομίας. Ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, οι πολίτες με ακίνητα στην περιοχή δεν μπορούν να οικοδομήσουν. Ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

 

Σοβαρές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα και στο δασικό περιβάλλον από οικοδομικές δραστηριότητες

Ο Συνήγορος διαπίστωσε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο δασικό περιβάλλον, καταστροφή πηγής και μείωση της παροχής νερού που προκλήθηκαν από οικοδομικές δραστηριότητες σε παρακείμενο ακίνητο στις Κορυσχάδες Δήμου Καρπενησίου.

 

Ανέγερση εκπαιδευτηρίου κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Βέροια

Ο Συνήγορος διαπίστωσε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις από τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε ευαίσθητο οικοσύστημα και κοντά σε υπό ανέγερση εκπαιδευτήριο, στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στη Βέροια.

 

Σοβαρές δυσλειτουργίες στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των γιατρών ΕΣΥ

Ο Συνήγορος διερεύνησε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δεν είχαν επιβληθεί σε γιατρό του ΕΣΥ πειθαρχικές ποινές ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου και διαπίστωσε γενική δυσλειτουργία στην διεκπεραίωση υποθέσεων εκ μέρους του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου των γιατρών ΕΣΥ. Ο Συνήγορος γνωστοποίησε στον Υπουργό Υγείας τις διαπιστώσεις του και διατύπωσε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Συμβουλίου, ενώ διαβίβασε στοιχεία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών σε συνέχεια σχετικού αιτήματος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος στην Περιφέρεια

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, με τους Βοηθούς Συνηγόρους Βασίλη Καρύδη, Ιωάννη Σαγιά, Γιώργο Μόσχο και ειδικούς επιστήμονες, επισκέφθηκε τη Φλώρινα και την Κοζάνη με σκοπό την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ενημέρωση πολιτών και φορέων για το έργο της Αρχής (24-25/11/2014).

Στο πλαίσιο της εξόρμησης διενεργήθηκαν ευρείες συσκέψεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Ι. Σαγιά:

 
 
 
 • στη Φλώρινα (24/11/2014) με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, για το καθεστώς λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων,
 • στην Κοζάνη (25/11/2014) με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο και τη ΔΕΥΑ Κοζάνης, για την ποιότητα και κοστολόγηση του πόσιμου νερού.

 

Ο Συνήγορος και η ίση μεταχείριση ανδρών-γυναικών στην εργασία

Συμμετέχοντας με ομιλία στο διακρατικό συνέδριο της Γραμματείας Γυναικών της ΓΣΕΕ «Η Προώθηση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Συνδικάτα: Δικαίωμα και Υποχρέωση» (Αθήνα, 17/10/2014), η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία και την απασχόληση κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, και στις παρεμβάσεις της Αρχής.

 

Ο Συνήγορος για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία

Στο πλαίσιο της ημερίδας «Ρατσισμός και ξενοφοβία» που συνδιοργάνωσαν η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο OSCE, η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού αναφέρθηκε στις συστάσεις της Αρχής για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας (Θεσσαλονίκη, 31/10/2014).

 

«Τα παιδιά είναι πολίτες!»

Διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Τα παιδιά είναι πολίτες!» διοργάνωσε ο Συνήγορος με αφορμή τα 25 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αφιερωμένη στο έργο του Janusz Korczak, πρωτεργάτη-υπερασπιστή των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Πολωνό Συνήγορο του Παιδιού, την Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας, την Παιδαγωγική Ομάδα για τον Φρενέ και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (8-9/11/2014).  Δελτίο Τύπου, Πρόγραμμα, Αφίσα

 

Συναντήσεις διαβούλευσης για τις μαθητικές κοινότητες

Δύο συναντήσεις διαβούλευσης στις οποίες συμμετείχαν 80 περίπου εκπαιδευτικοί από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής, διοργάνωσε ο Συνήγορος στη Θεσσαλονίκη (5/10/2014) και την Αθήνα (14/11/2014). Στις συναντήσεις ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και συζητήθηκε το προτεινόμενο κείμενο νέου Κανονισμού Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων που έχει προετοιμάσει ο Συνήγορος, έχει ήδη συζητήσει με μαθητές και θα καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας.

 

Συνάντηση εργασίας για τη νομική αναγνώριση φύλου διεμφυλικών προσώπων

Ο Συνήγορος και το Συμβούλιο της Ευρώπης (Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου), σε συνεργασία με την Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Πλειάδες», το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και την οργάνωση «Transgender Europe», συνδιοργάνωσαν συνάντηση εργασίας για τη νομική αναγνώριση φύλου των διεμφυλικών προσώπων (20/10/2014).

 

Νέες αρμοδιότητες

Δημοσιεύθηκε (24/10/2014) η ΚΥΑ 4000/4/57ια΄/2014 «Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών», η οποία αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη ενεργοποίηση της σχετικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου βάσει του ν. 3907/2011. Στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εξωτερικών ελεγκτών για κοινές επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών στο πλαίσιο σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος του International Centre for Migration Policy Development στο οποίο μετέχει ο Συνήγορος (Βιέννη, 18-21/11/2014).

 

Εκθέσεις και αποφάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου

 • Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων (CPT) έδωσε στη δημοσιότητα (16/10/2014) την έκθεσή της για την Ελλάδα και την αντίστοιχη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Και στα δύο κείμενα γίνεται εκτενής αναφορά σε θέσεις και πορίσματα του Συνηγόρου.
 • Η απόφαση «Αθανασίου κατά Ελλάδος» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (23/10/2014), καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης σε φυλακές, παραπέμπει εκτενώς σε εκθέσεις του Συνηγόρου.

 

Διεθνής εκπροσώπηση

 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο «Πολυπλοκότητες στην ένταξη» του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά και του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 3/10/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος και επιστήμονες της Αρχής συμμετείχαν στο 18ο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού «Οι επιπτώσεις της λιτότητας και της φτώχειας στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων» (Εδιμβούργο, 24/10/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και επιστήμονες της Αρχής συμμετείχαν σε Ημερίδα της UNICEF, σε συνεργασία με το Ιταλικό Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας, όπου παρουσιάστηκε έκθεση με θέμα «Παιδιά της Ύφεσης. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες» (Ρώμη, 28/10/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετείχε στο Ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), για μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα (Ρώμη, 10-11/11/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και επιστήμονες της Αρχής συμμετείχαν σε Συνάντηση του Ευρωπαϊκού δικτύου Eurochild με στόχο την ανάπτυξη εθνικών συμμαχιών για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Σύστασης «Επενδύστε στα Παιδιά» (Βρυξέλλες, 19/11/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Ιωάννης Σαγιάς συμμετείχε στην 3η ευρωπαϊκή συνάντηση για την εφαρμογή της Οδηγίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων εφαρμογής της Οδηγίας καθώς και την αξιολόγησή της (Βρυξέλλες, 26/11/2014).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε στη Διήμερη ανταλλαγή τεχνογνωσίας με κλιμάκιο του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αιγύπτου, που διοργάνωσε η Unicef Αιγύπτου σε συνεργασία με τον Συνήγορο (Αθήνα, 27-28/11/2014).
 • Η βουλευτής της Γαλλικής Δημοκρατίας Maud Olivier, συνοδευόμενη από τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Jean Loup Kuhn Delforge, συναντήθηκε στα γραφεία της Αρχής με τη Συνήγορο του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού και τον Βοηθό Συνήγορο Β. Καρύδη και συζήτησαν θέματα καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων και εξάλειψης των διακρίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο φύλο (28/11/2014).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΑ

Αυτοαπασχολούμενες απευθύνθηκαν στον Συνήγορο για να πληροφορηθούν πώς θα λάβουν το επίδομα μητρότητας που προβλέπει ο νόμος για τις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα. Κατόπιν αλλεπάλληλων παρεμβάσεων του Συνηγόρου προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, εκδόθηκε η αναγκαία ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του επιδόματος.

 

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε γονείς πολιτογραφηθέντων

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το Τμήμα Παροχών Ασθένειας της Κεντρικής Διοίκησης του ΙΚΑ δεν δεχόταν να χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα (αναγνώριση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του έλληνα πολίτη) σε γονείς πολιτών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση, ως προστατευόμενα μέλη. Ο Συνήγορος ζήτησε να θεωρούνται οι γονείς των ελλήνων πολιτών από πολιτογράφηση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3996/2011, προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους και να τους αναγνωρίζονται πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Η θέση της Αρχής τελικά έγινε αποδεκτή από το ΙΚΑ.

 

Προβλήματα στην κάλυψη ακτινοχειρουργικής θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ

Ο Συνήγορος παρενέβη προκειμένου να επανεξεταστεί η άρνηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να αποδώσει σε ασφαλισμένους του το συμπληρωματικό ποσό που τους ζητήθηκε από συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας το καλοκαίρι του 2012 και έως τη θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση της νέας κοστολόγησης. Τελικά το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων.

 

Έκδοση βεβαίωσης περί μη ανάκλησης παραχώρησης δασικής έκτασης για ρητίνευση

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου εκδόθηκε βεβαίωση περί μη ανάκλησης παραχωρητηρίου επί ρητινευόμενου δάσους παρά την αρχική άρνηση της διοίκησης με την επίκληση της αδυναμίας οριοθέτησης των εκτάσεων.

 

Απαλοιφή ανωτάτου ορίου ηλικίας για μετάταξη υπαλλήλων

Κατόπιν αυτεπάγγελτης παρέμβασης του Συνηγόρου, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακάλεσε πρόσκληση που έθετε ανώτατο όριο ηλικίας ως προϋπόθεση για τη μετάταξη υπαλλήλων και εξέδωσε νέα, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Στην παρέμβασή του, ο Συνήγορος επεσήμανε την απαγόρευση διακρίσεων με βάση την ηλικία (ν. 3304/2005).

 

Αποκατάσταση του διευρυμένου ωραρίου στα ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, αποκαταστάθηκε η πλήρης λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που λειτουργούσαν με μειωμένο ωράριο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι συναλλασσόμενοι και κυρίως οι εργαζόμενοι.

 

Καθορισμός ενιαίου τέλους ενταφιασμού για δημότες και μη δημότες

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, ο Δήμος Παιονίας Κιλκίς αποφάσισε την εξάλειψη των διαφοροποιήσεων στις χρεώσεις τέλους ενταφιασμού μεταξύ δημοτών και μη δημοτών. Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και συνιστούν διάκριση μεταξύ δημοτών και μη δημοτών.

 

Παράταση ισχύος θεώρησης εισόδου

Το Αρχηγείο ΕΛΑΣ ανταποκρίθηκε θετικά σε εισήγηση του Συνηγόρου για παράταση ισχύος θεώρησης εισόδου (visa) σε πολίτη Ουκρανίας λόγω της πρόσφατης κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αυτοψίες

Φυλακές και χώροι κράτησης αλλοδαπών Χίου (6-7/10/2014) και Μυτιλήνης (16-17/10/2014).

Συναντήσεις εργασίας

Ο Βοηθός Συνήγορος Ιωάννης Σαγιάς και ειδικός επιστήμονας συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα την πρόοδο ερευνητικού προγράμματος σχετικά με την προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης (22/11/2014).

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με στελέχη των:

 • Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (16/10/2014, 29/10/2014 & 13/11/2014).
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας / Τομέας Ιδιοκτησίας, Δουλειών και Περιβάλλοντος, για ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση οικοδομικών δραστηριοτήτων εντός διαδρόμων δουλείας Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (21/10/2014).
 • Γενική Διεύθυνση Συντάξεων ΓΛΚ (31/10/2014 & 13/11/2014).
 • Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αττικής (5/11/2014).
 • Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (5/11/2014).
 • ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (20/11/2014).

Συναντήσεις σε σχολεία και ιδρύματα παιδικής προστασίας

 • Συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές: 1ο Δημοτικό Αλιάρτου, 2ο Γυμνάσιο Σύρου, 3ο Γυμν. Γλυφάδας, 3ο Δημοτ. Ζεφυρίου, 23ο Δημοτ. Αθήνας, 15ο Δημοτ. Πειραιά, 3ο ΓΕΛ Αλίμου, Δημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου Κοζάνης, ΕΠΑΛ Φλώρινας και μέσω skype με το 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.
 • Επισκέψεις στο Κέντρο Παιδικής Προστασίας Θηλέων «Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη (4/10/2014) και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24/11/2014), συζήτηση με τα φιλοξενούμενα παιδιά και μέλη της διοίκησης και του προσωπικού.

Εκδηλώσεις – συνέδρια – συναντήσεις

Η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού μετείχε στη συνάντηση του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Ιωάννη Τέντε, με εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επεξεργασία δράσεων κατά της διαφθοράς (26/11/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετείχε σε συνέδριο του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» με θέμα «Εκδημοκρατισμός της Αστυνομίας στην Ευρώπη» (Αθήνα, 21-23/11/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Χρήστος Α. Ιωάννου συμμετείχε σε συνέδριο «Κοινωνική Προστασία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία: Υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ως ομιλητής με θέμα: «Κοινωνική Προστασία: Από την κρίση στη μεταρρύθμιση», (Αθήνα, 24-25/11/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων για θέματα ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας, συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή, προαγωγής και αγωγής υγείας στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά:

Επίσης, η Αρχή εκπροσωπήθηκε στις εξής διεθνείς συναντήσεις:

 • ROMACT Conference της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Roma inclusion on the ground - The ROMACT  experience» (Βρυξέλλες, 2-3/10/2014).
 • Συμπόσιο του ΟΗΕ «The Human Rights of Persons with Psychosocial Disabilities» (Βρυξέλλες, 16-17/10/2014).
 • Σεμινάριο «Η θέσπιση θετικών μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων» (Βελιγράδι, 16-17/10/2014).
 • Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης για τους Ρομά (ERIO) «Protecting Roma against Discrimination: the Role of Equality Bodies» (Βρυξέλλες, 21/10/2014).
 • Παγκόσμιο Ψυχιατρικό Συνέδριο της World Psychiatric Association Thematic Conference on Intersectional Collaboration με θέμα «Involuntary hospitalizations in Greece - the legal perspective» (Αθήνα, 30/10/2014).
 • Συνάντηση ομάδας εργασίας «Communication Strategies and Practices» του ευρωπαϊκού δικτύου Equinet (Βρυξέλλες, 24/11/2014).
 • Διημερίδα «Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης» (Αθήνα, 24-25/11/2014).
 • Συνέδριο ERIO «Roma Integration: the Role of Local Authorities» (Βρυξέλλες, 27/11/2014).
 • 1η συνάντηση του περιφερειακού δικτύου Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συνέδριο «Η πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας» (Βελιγράδι, 27-28/11/2014).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή