Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

«Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ μια ευνοϊκή αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας»

Σε συνέντευξή της, η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού συνοψίζει την εμπειρία της Αρχής σε θέματα επιχειρηματικότητας. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων εντοπίζεται στις σχέσεις των επιχειρήσεων με το δημόσιο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται με την ταχύτητα, τη σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα που απαιτεί η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκτός από φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα ο Συνήγορος έχει ασχοληθεί με τις διαδικασίες αδειοδότησης, την πληρωμή οφειλών του δημοσίου, διαγωνισμούς και συμβάσεις προμηθειών, εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή παροχής εγγυήσεων του δημοσίου. Σύμφωνα με την κ. Σπανού, «το κράτος έχει διπλό ρόλο απέναντι στην επιχειρηματικότητα: από τη μια πλευρά οφείλει να διασφαλίζει την ελεύθερη ανάπτυξή της προς όφελος της συνολικής οικονομίας, από την άλλη να ελέγχει την τήρηση εκ μέρους των επιχειρήσεων ενός πλαισίου υποχρεώσεων, που διασφαλίζουν την προστασία ευρύτερων κοινωνικών αγαθών και της κοινωνίας στην οποία μετέχουν … η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πλευρών στο ρόλο του κράτους μπορεί και πρέπει να καθορίζεται από σαφείς και διαφανείς κανόνες, που εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις επιχειρήσεις». «Ωστόσο», συνεχίζει η κ. Σπανού, «μέχρι τώρα, το ίδιο το νομικό πλαίσιο οδηγούσε σε απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και έδινε ευκαιρίες πίεσης για αθέμιτες συναλλαγές. Μετά την επί σειράν ετών αμέλεια των υπηρεσιών στην είσπραξη φόρων και κοινωνικών εισφορών, ήδη υπό τη μεγάλη δημοσιονομική πίεση έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, σε μια λογική συγκέντρωσης χρημάτων που δεν λαμβάνει υπόψη καμιά άλλη παράμετρο». Ο Συνήγορος έχει ήδη αναδείξει τα θέματα αυτά σε Ειδική Έκθεση για τη δημοσιονομική διάσταση της επιχειρηματικότητας, που δημοσιοποίησε το 2013 και προσεχώς θα επανέλθει σε μια άλλη πτυχή του θέματος που αφορά αδειοδοτήσεις και ελέγχους σε ζητήματα χωροθέτησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρεμβάσεις

Ειδική Έκθεση για τις δημοτικές προσόδους

Ο Συνήγορος εκπόνησε ειδική έκθεση στην οποία αποτυπώνει σειρά προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικονομικής φύσης αρμοδιοτήτων των δήμων, αλλά σε σημαντικό βαθμό και από την πλημμελή εποπτεία επί των πράξεών τους. Επίσης διατυπώνει προτάσεις με στόχο την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την ενδυνάμωση του ελέγχου νομιμότητας, την εξασφάλιση χρηστής και διαφανούς δημοσιονομικής διαχείρισης και τη βελτίωση των σχέσεων δήμου-πολίτη.

 

Ανησυχία για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και τη νέα καταδίκη από το ΔΕΕ

Ο Συνήγορος εκφράζει την ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και τη νέα καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι προσωρινές λύσεις διαχείρισης δεν φαίνεται να επιλύουν το πρόβλημα.

 

Πειθαρχική ποινή στον Δήμαρχο Μυκόνου για έλλειψη συνεργασίας με τον Συνήγορο

Ο Συνήγορος διαπίστωσε προβλήματα νομιμότητας στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα στη Χώρα Μυκόνου. Στον Δήμαρχο Μυκόνου επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας ενός μηνός για παράβαση καθήκοντος, λόγω μη συνεργασίας του με τον Συνήγορο.

 

Προτάσεις για την αποσυμφόρηση αποζημιώσεων από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ο Συνήγορος εισηγήθηκε επανεξέταση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την αποζημίωση από το ΤΑΠΑ των ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και την απαλλαγή από τη φορολογία των ακινήτων αυτών. Επίσης, επεσήμανε την αναγκαιότητα εξορθολογισμού των νέων αιτημάτων απαλλοτρίωσης και τη θέσπιση κριτηρίων στη διαχείρισή τους.

 

Επίλυση προβλημάτων στον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων

Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Συνηγόρου, δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διορθώσεις στον υπολογισμό του ΕΕΤΑ σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ο Συνήγορος θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης σε όλες τις περιπτώσεις εσφαλμένου υπολογισμού του τέλους.

 

Προβλήματα στη χορήγηση επιδόματος τοκετού από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)

Ο Συνήγορος παρενέβη προς τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ώστε να χορηγηθούν κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ένταξη του τομέα στον ΕΟΠΥΥ τα επιδόματα τοκετού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη της μαιευτικής περίθαλψης.

 

Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ

Ο Συνήγορος, μετά από αναφορές συνταξιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που διαμαρτύρονται για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή της επικουρικής σύνταξης από τον τέως ΤΕΑΥΕΚ, απέστειλε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας, υποβάλλοντας προτάσεις οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης του Ταμείου στο πλαίσιο της ενσωμάτωσής του στον νεοσυσταθέντα φορέα επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ.

 

Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Ο Συνήγορος διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να διασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη μετακίνηση μαθητών από και προς το σχολείο, με τρόπο υλοποιήσιμο και ασφαλή, και χωρίς κόστος για τα παιδιά. Μετά από σειρά παρεμβάσεων, απέστειλε πόρισμα στα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, με το οποίο ζήτησε επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των μαθητών, πληθυσμιακές, ηλικιακές ή/και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και την απόσταση της κατοικίας του μαθητή από το σχολείο σε συνάρτηση με τη διάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών και τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση.

Δράσεις του Συνηγόρου

Ο Συνήγορος και το Συμβούλιο της Ευρώπης

  • Ο ειδικός απεσταλμένος της Εθνοσυνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Nikolaj Villumsen είχε συνάντηση εργασίας με τη Συνήγορο Καλλιόπη Σπανού  στα γραφεία της Αρχής (15/9/2014) στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα  προκειμένου να καταγράψει τις επιπτώσεις της κρίσης και των μέτρων λιτότητας σε θέματα ίσων ευκαιριών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας ευρωβουλευτών. Στη συνάντηση μετείχαν επίσης οι Βοηθοί Συνήγοροι Βασίλης Καρύδης, Χρήστος Ιωάννου & Γιώργος Μόσχος και η Γραμματέας της Επιτροπής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων της Εθνοσυνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Elodie Fischer.
  • Αντιπροσωπεία της Συνδιάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με επικεφαλής τους Gudrun Mosler-Törnström και Artur Torres-Pereira, συναντήθηκε με τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά (17/9/2014) και συζήτησαν για τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και για τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.

 

«Τα παιδιά απέναντι στην κρίση»

Τριήμερο δημιουργικό εργαστήρι με θέμα «Τα παιδιά απέναντι στην κρίση» διοργανώθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου (14-16/7/2014), στο πλαίσιο της φετινής δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού και του Δικτύου Εφήβων Συμβούλων τους, υπό τον συντονισμό του Σκωτσέζου Συνηγόρου του Παιδιού. Έξι έφηβοι από διαφορετικές περιοχές της Αττικής, με τη συνεργασία σκωτσέζων καλλιτεχνών και στελεχών του Συνηγόρου, δημιούργησαν 4 τρίλεπτα φιλμ που αφηγούνται μέσω μουσικής, εικόνων, ήχων, θεάτρου, animation κλπ. διαφορετικές όψεις των επιπτώσεων της κρίσης στα δικαιώματα των παιδιών της χώρα μας. Τα βίντεο θα παρουσιαστούν στη Ετήσια Διάσκεψη των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (Εδιμβούργο 22-24/9/2014) και στη συνέχεια στις 8 χώρες που συμμετείχαν στη δράση.

 

Απολογισμός επικοινωνιακών δράσεων για τις διακρίσεις

Ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως καταγωγής, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ο Συνήγορος έδωσε στη δημοσιότητα τον απολογισμό των επικοινωνιακών του ενεργειών περιόδου 2013-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women, young Roma and muslim immigrants» που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Progress της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον απολογισμό παρουσιάζονται δραστηριότητες όπως η ανανέωση του φυλλαδίου «Οι διακρίσεις σταματούν εδώ», οι εξορμήσεις και ημέρες δημόσιας επικοινωνίας σε πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλος, Πάτρα), η έκδοση «Οδηγού Διαφορετικότητας για Δημοσίους Υπαλλήλους», η συνάντηση εργασίας «Πλαίσιο και Πρακτικές Ένταξης Ρομά», οι παρεμβάσεις σε περιοχές με προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λευκάδα) και ο εμπλουτισμός της ειδικής ιστοσελίδας για τους Ρομά (ελληνικά/αγγλικά).

Προτάσεις με θετική έκβαση

Επέκταση του ορίου των 14 μηνών για τη λήψη άδειας ανατροφής από το στρατιωτικό προσωπικό

Το Υπουργείο Άμυνας ανταποκρίθηκε σε εισήγηση του Συνηγόρου για την παράταση του 14μηνου της άδειας ανατροφής τέκνου για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν και οι δύο γονείς να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα. Έτσι επέκτεινε το όριο αυτό στους 30 μήνες.

 

Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, γυναίκα υπάλληλος που εκτελούσε χρέη οδηγού σε νοσοκομείο έλαβε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που μόνο εκείνη, από τους συναδέλφους της οδηγούς, δεν λάμβανε.

 

Επανέναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων και πληρωμή πληγέντων από το σεισμό του 2008

Μετά την συστηματική παρέμβαση του Συνηγόρου λειτούργησαν εκ νέου όλες οι ανά τη χώρα Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων, αποδεσμεύτηκαν τα αναγκαία ποσά και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έλαβαν από τον ΤΑΣ Αχαΐας την 1η δόση των χρημάτων για την αποκατάσταση του κτίσματός τους.

 

Ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού

Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τη ρύθμιση του ζητήματος προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού προς την κατεύθυνση των επισημάνσεων που απηύθυνε προς το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ισοτιμία πτυχίου τουριστικών επαγγελμάτων

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, το ΤΕΙ Θεσσαλίας αναθεώρησε προηγούμενη απόφασή του και αναγνώρισε τίτλο σπουδών της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου ως ισότιμο προς πτυχίο ΤΕΙ.

 

Άρνηση χορήγησης αναισθησίας για χειρουργεία σε παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Ο Συνήγορος διερεύνησε καταγγελία σε βάρος του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας για κατ’ επανάληψη άρνηση χορήγησης αναισθησίας σε προγραμματισμένα χειρουργεία παιδιών, με αιτιολογία την έλλειψη εκπαίδευσης και την αδυναμία τήρησης των οδηγιών που προβλέπονται για τη χορήγηση αναισθησίας στα παιδιά. Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν είχε λάβει θέση για το πρόβλημα, μολονότι στη συνέχεια υπήρξε έγγραφο της διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τομέα που πληροφορούσε ότι  πλέον ο συγκεκριμένος τομέας ήταν σε θέση να παρέχει την προβλεπόμενη από τις οδηγίες παιδιατρική αναισθησία. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το ΔΣ του νοσοκομείου αποφάσισε τη χορήγηση αναισθησίας σε παιδιά.

 

Άρνηση περίθαλψης επείγοντος περιστατικού στο νοσοκομείο Γρεβενών

Το Νοσοκομείο Γρεβενών αρνήθηκε να δεχθεί από το Νοσοκομείο Καστοριάς γυναίκα που βρισκόταν σε έναρξη τοκετού και χρειαζόταν επείγουσα ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα η επίτοκος να μεταβεί σε ιδιωτική κλινική για να γεννήσει, με ψυχική ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνσή της. Μετά από ενέργειες του Συνηγόρου διενεργήθηκε ΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία υπήρξε παράβαση καθήκοντος  κάποιων ιατρών και κυρίως του εφημερεύοντος γυναικολόγου στο νοσοκομείο Γρεβενών. Τελικά επιβλήθηκαν ποινές από τις διοικήσεις των δύο νοσοκομείων και το πόρισμα της ΕΔΕ απεστάλη στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες.

 

Αποζημίωση για βλάβη οικιακών συσκευών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου χορηγήθηκε σε κληρονόμο θανόντος δικαιούχου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χρηματική αποζημίωση ύψους 300 ευρώ για τη βλάβη ηλεκτρικών συσκευών λόγω μη προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Κιλκίς

Με παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προχώρησε στην απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούσε παράνομα στη σκεπή τριώροφης οικοδομής στο Κιλκίς.

 

Καταβολή αποζημίωσης για ιδιοκτησία που ρυμοτομήθηκε από τον Δήμο Μεγαρέων

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Μεγαρέων κατέβαλε την οφειλόμενη αποζημίωση ύψους περίπου 1.900 ευρώ στους ιδιοκτήτες οικοπέδου που ρυμοτομήθηκε με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κινέττας.

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον καταργηθέντα Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κατόπιν παρεμβάσεων του Συνηγόρου, ρυθμίστηκε νομοθετικά η επιστροφή παραβόλων που είχαν καταβάλει πολίτες για την εγγραφή τους σε τμήματα ΙΕΚ, τα οποία δεν λειτούργησαν.

Διαβάστε ακόμη

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί

Αυτοψίες – συναντήσεις εργασίας

  • Αυτοψία στο Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας για τις συνθήκες κράτησης και ειδικότερα για την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρους κράτησης ενηλίκων (21/8/2014).
  • Αυτοψίες στους βιολογικούς καθαρισμούς Κιμώλου (1-2/9/2014) και Νάουσας Πάρου (10/9/2014).

Εκδηλώσεις - ημερίδες - συνέδρια

Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετείχε με εισήγηση «Τα πρότυπα της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα: η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση τον καταστατικό του ρόλο» στο  διεθνές συνέδριο «Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών: διεθνής νομοθεσία και εθνικές πρακτικές» που οργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με την International Commission of Jurists (Αθήνα, 15-16/9/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε ως εισηγητής:

  • στην Πανελλήνια Ημερίδα Διάχυσης των ιδεών του Προγράμματος Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός ως παράγοντες ενός δημοκρατικού σχολείου», την οποία  διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Εκπαιδευτικών Pestalozzi με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και τον Δήμο Παλλήνης (20/9/2014).
  • σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με Διευθυντές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων Γλυφάδας που διοργάνωσε το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ΄ Αθήνας (25/9/2014).
  • στο 12ο Συμπόσιο του Δήμου Λειψών με θέμα «Σχολείο 2014. Μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις του σήμερα;», το οποίο συνδιοργάνωσαν οι «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Λειψοί 27-28/9/2014).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

  • στο 5ο Εργαστήριο (Workshop) του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με θέμα: «Σχιζοφρένεια: Βασικές παρεμβάσεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση και διαχείριση της σχιζοφρένειας στους ενήλικες» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (18/9/2014).
  • σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) σχετικά με την ανάπτυξη και διάδοση της έννοιας της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για την ψυχική υγεία» της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (23/9/2014).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή