Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Παρεμβάσεις

Ημέρα Υποστήριξης Θυμάτων Βασανιστηρίων

Με αφορμή την 26η Ιουνίου, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως ημέρα για την υποστήριξη των θυμάτων βασανιστηρίων, ο Συνήγορος επισήμανε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της και δεσμεύθηκε να συμβάλει στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητάς του βάσει του ν. 4228/2014.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Σε παρέμβασή του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Συνήγορος εστιάζει στο εξαιρετικά επίκαιρο και σοβαρό θέμα της προστασίας και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας

Ο Συνήγορος έθεσε υπόψη του Υπουργού Οικονομικών νομικά και τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».

Στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας

Στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίαςΟ Συνήγορος ζήτησε να ληφθούν τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η συχνή εναλλαγή εργαζομένων στα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε θέσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και δεσμών με παιδιά και εφήβους, και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραμονής των επαγγελματιών αυτών σε βάθος χρόνου μετά από ειδική αξιολόγησή τους.

Άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος μητέρας ανηλίκου

Γυναίκα, υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία από το 1976, κατήγγειλε ότι της κοινοποιήθηκε καταγγελία της σύμβασης εργασίας της με την αιτιολογία ότι εντός του 2013 συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας της και συνεπώς είχε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου. Ωστόσο, η αναφερόμενη δεν επιθυμούσε τη συνταξιοδότησή της. Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης ο Συνήγορος με πόρισμά του κατέληξε ότι η ενέργεια αυτή από την πλευρά της εργοδότριας εταιρείας συνιστά διάκριση λόγω φύλου. Συγκεκριμένα, κανείς άνδρας εργαζόμενος στην εταιρεία, της ίδιας ηλικίας και με τα ίδια κριτήρια (αριθμό ενσήμων, ανήλικο τέκνο), δεν βγήκε στη σύνταξη υποχρεωτικά αλλά προφανώς ακολουθήθηκαν άλλα κριτήρια για αυτούς.

«Υπηρεσίες Μιάς Στάσης»

Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Συνήγορος συνόψισε τις διαπιστώσεις του από τις αυτοψίες στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (One Stop Shop) των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, το πρόβλημα της μη επαρκούς στελέχωσης και της ανεπάρκειας των κτηριακών υποδομών και ζήτησε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τω υπηρεσιών αυτών.

Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας στους συνταξιούχους

Ο Συνήγορος ύστερα από διερεύνηση αναφορών συνταξιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς 4% υπέρ του Κλάδου Ασθένειας σε είδος, μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων, απέστειλε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας ζητώντας ο υπολογισμός αυτής της εισφοράς να γίνεται επί του μεικτού ποσού των συντάξεων μετά τις διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν σ’ αυτές.

Διερεύνηση καταγγελίας ασφαλισμένου ΟΓΑ για ιατρικό λάθος σε ιδιωτική κλινική

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο λόγω ανεπιτυχούς επέμβασης καταρράκτη σε ιδιωτική κλινική στην Λαμία συμβεβλημένη με τον ΟΓΑ. Ο Συνήγορος κοινοποίησε την καταγγελία στο ΣΕΥΥΠ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας και στον ΟΓΑ. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η εκπόνηση πρίσματος από το ΣΕΥΥΠ, ενώ και ο ΟΓΑ (νυν ΕΟΠΥΥ) δεν έχει προβεί σε ενέργειες όπως η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανωτέρω ιδιωτικής κλινικής.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και μείωση του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων

Ο Συνήγορος υπενθυμίζει την πρότασή του για εκπόνηση ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα οδοποιίας και ζητά λήψη μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας των πολιτών στα Ιωάννινα.

Παραχώρηση αιγιαλού για λειτουργία τροχήλατης καντίνας

Ο Συνήγορος ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών τον πειθαρχικό έλεγχο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την παραχώρηση αιγιαλού για λειτουργία τροχήλατης καντίνας στον λιμένα Πόρτο Ράφτη στο Αυλάκι.

Δυσλειτουργίες στην υλοποίηση προγραμμάτων από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο Συνήγορος υπέβαλε προς τον Υπουργό Εργασίας σειρά προτάσεων για την επίλυση των δυσλειτουργιών σε προγράμματα που υλοποιούνται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της χορήγησης του επιδόματος κατάρτισης στους δικαιούχους.

Οι ΟΤΑ οφείλουν να εξετάζουν τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού των διαφορών τους με τους πολίτες

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Γλυφάδας προχώρησε σε εξέταση αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών σε αυτοκίνητο από πτώση δέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εξώδικου συμβιβασμού. Ο Συνήγορος, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του από την αρχή της ίδρυσής του, συνέβαλε στη μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την άρση των επιφυλάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού σε θέματα αντικειμενικής ευθύνης των ΟΤΑ

Δράσεις

Επίσκεψη στον Συνήγορο της Αλβανίας

Επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου της Αλβανίας, μετά από επίσημη πρόσκληση του ομολόγου της και σε συνέχεια προηγούμενης επίσκεψής του στα γραφεία της Αρχής (Ιούλιος 2013), πραγματοποίησε η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού, επικεφαλής αποστολής στην οποία συμμετείχε και ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην οποία τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων καλής συνεργασίας ιδίως σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, η Συνήγορος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υφυπουργό Εξωτερικών (14-16/7/2014).

Ένωση Συνηγόρων της Μεσογείου

Ο Βοηθός Συνήγορος Ι. Σαγιάς συμμετείχε στην 8η συνάντηση της Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη των Χωρών της Μεσογείου (Τίρανα, 26-27/6/2014) με γενικό θέμα «Strengthening democracy: which partners for the Ombudsmen?». Η εισήγηση του έλληνα Βοηθού Συνηγόρου είχε τίτλο «Ombudsmen Institutions, civil society and International Organizations: The case of Environmental protection».

Ραδιοφωνικά μηνύματα για την ισότητα των φύλων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» δημιούργησε ραδιοφωνικά μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα ισότητας των φύλων και τα οποία θα μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

Εισήγηση Σχεδίου Νόμου για τις Μαθητικές Κοινότητες από τον Συνήγορο του Παιδιού στη Βουλή των Εφήβων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, συμμετείχε στις εργασίες της ΙΘ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, η οποία επικεντρώθηκε στα δικαιώματα και τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή, και εισηγήθηκε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Οι 300 έφηβοι βουλευτές επεξεργάστηκαν και ακολούθως ψήφισαν το σχέδιο νόμου στην Ολομέλεια. Το κείμενο αυτό θα τεθεί από τον Συνήγορο του Παιδιού σε δημόσια διαβούλευση και θα συζητηθεί με εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο στους επόμενους μήνες να προωθηθεί στον Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα θα προταθούν ενέργειες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ενημέρωση των μαθητών και την ανασυγκρότηση του θεσμού, ώστε να συμβάλει στη δημοκρατική  διοίκηση και λειτουργία των σχολείων.

Ο Συνήγορος στη Βουλή

Σε συνεδρίαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο Βοηθός Συνήγορος Β. Καρύδης παρουσίασε τις απόψεις της Αρχής για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου» (19/6/2014).

Συνεργασία Συνηγόρου με το ΣΕΠΕ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως προβλέπεται από τον ν. 3896/2010, ο Συνήγορος εισηγήθηκε προς το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τη διενέργεια σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Επιθεωρητές Εργασίας. Ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου συμμετείχαν, ως εισηγητές, σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (24/6/2014) και στη Θεσσαλονίκη (2/7/2014), με θέμα: «Επιμόρφωση κοινωνικών επιθεωρητών εργασίας, υπαλλήλων ΣΕΠΕ σε θέματα ισότητας των φύλων».

Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4275/2014, ο οποίος προβλέπει συμμετοχή ενός Βοηθού Συνηγόρου στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων.

Προτάσεις με θετική εξέλιξη

Πλήρης αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων των ημεδαπών ανηλίκων στα δημοτολόγια

Η πρόταση του Συνηγόρου να γενικευτεί η πρακτική της ενδεικτικής εγγραφής και των αλλοδαπών αδερφών των παιδιών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με γνώμονα το συμφέρον των ανήλικων ημεδαπών στην πληρέστερη αποτύπωση των οικογενειακών τους σχέσεων στα δημοτολόγια της χώρας, έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Εν όψει της έναρξης ισχύος του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ο Συνήγορος επισήμανε τον κίνδυνο να μείνουν απροστάτευτες οι πιο ευάλωτες ομάδες αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας και εμπορίας ανθρώπων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς και όσοι ήδη είχαν λάβει ειδική άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη συνέχεια, το νομοθετικό κενό καλύφθηκε προσωρινά βάσει εξουσιοδοτικής διάταξης με την ΚΥΑ 30651/3.6.2014.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα λογοθεραπευτών

Με παρέμβαση του Συνηγόρου, εκδόθηκε η από πολλών ετών αναμενόμενη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των λογοθεραπευτών και έτσι κατέστη δυνατή η προώθηση σχετικού σχεδίου προεδρικού διατάγματος.

 

Ενημέρωση ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές

Μετά τις αναλυτικές προτάσεις του Συνηγόρου προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ και των συναρμόδιων Υπουργών στις 27/2/2014, μελετάται για πρώτη φορά σχέδιο για ενιαία ρύθμιση των χρεών των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπροσθέτως, τους τελευταίους μήνες έχει ληφθεί σειρά μέτρων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

 

Λανθασμένη υπαγωγή διπλωματούχων μηχανικών σε ασφαλιστικό ταμείο

Ο Συνήγορος δέχθηκε αναφορές από άνεργους μηχανικούς – μηχανολόγους, ωφελούμενους από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για λανθασμένη υπαγωγή στο ΙΚΑ αντί για το ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΤΑΑ). Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 20 παρ. 5 ν. 4255/2014), με την οποία εξαιρούνται γενικά από την ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που υπάγονται στο ΕΤΑΑ.

 

Αναδρομική χορήγηση προνοιακού επιδόματος

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορά γονέα που διαμαρτυρόταν για τη μη αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος για το ανήλικο τέκνο του. Η Αρχή ζήτησε από τον αρμόδιο Δήμο και το Υπουργείο Εργασίας να καταβληθεί αναδρομικά το επίδομα εφόσον σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο πρόκειται για παλαιό δικαιούχο που εντάχθηκε σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Σε συνέχεια της παρέμβασης της Αρχής, το αίτημα του πολίτη έγινε δεκτό.

 

Επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Ασφαλισμένος επιβαρύνθηκε με επιπλέον χρηματικό ποσό για την νοσηλεία του σε συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτική κλινική. Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου, η Νομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ αποφάνθηκε ότι οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να επιβάλλουν στους ασφαλισμένους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψουν εξ ιδίων χρημάτων αποκλειστικά και μόνο παροχές που δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και την νομοθεσία περί ΚΕΝ. Έτσι, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, επιστράφηκε στον ασφαλισμένο το ποσό που επιβαρύνθηκε και δεν αφορούσε τη διαφορά θέσης.  

 

Χρηματική αμοιβή για παράδοση αρχαίου

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου χορηγήθηκε σε πολίτη χρηματική αμοιβή 1.500 ευρώ για τη δήλωση και παράδοση αρχαίου αμφορέα.

 

Πληρωμή πληγέντων από το σεισμό του 2008

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου λειτούργησαν εκ νέου οι Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων και πολίτες έλαβαν την πρώτη δόση των χρημάτων για την αποκατάσταση του κτίσματός τους που είχε πληγεί από το σεισμό του 2008.

 

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, συνεργείο του Δήμου Κέρκυρας προχώρησε στην κατεδάφιση-απεγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Αργυράδων.

 

Αποπληρωμή οφειλής από Δήμο σε ανάδοχο δημόσιου έργου

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Ναυπακτίας προέβη στην εξόφληση τελικού λογαριασμού δημόσιου έργου συνολικού ύψους περίπου 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας.

 

Απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ ακινήτου χαρακτηρισμένου ως αρχαίο μνημείο

Mετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ακίνητο χαρακτηρισμένο ως αρχαίο μνημείο απαλλάχθηκε από το ΕΕΤΗΔΕ και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που είχε ήδη καταβάλει.

 

Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου και αλλαγή του τρόπου χρέωσης αποχέτευσης στις περιπτώσεις διαρροών

Mετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Δελφών τροποποιεί τον Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης και αλλάζει τον τρόπο χρέωσης στις περιπτώσεις διαρροών όταν αυτές δεν επιβαρύνουν το δίκτυο αποχέτευσης.

 

Κατάργηση φόρου υπέρ τρίτων που εισπραττόταν παράνομα επί σειρά ετών

Ο Συνήγορος διαπίστωσε την παράνομη είσπραξη παραβόλου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας σκάφους καθώς η νομοθετική βάση για την επιβολή του είχε προ πολλών ετών εκλείψει. Τελικά, το παράβολο καταργήθηκε με ειδική νομοθετική διάταξη.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί

Η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε:

 • σε ακαδημαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Leuven Βελγίου με θέμα: «The Public Sector of the Future: governing public services in times of crisis and reform» (10-11/6/2014).
 • σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Επίτροπο Απασχόλησης κ. Laszlo Andor στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με θέμα «Η κοινωνική και οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (16/6/2014).
   
 • στη διεθνή συνδιάσκεψη που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ομιλία «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη: Ποιες είναι οι προκλήσεις για συνεργασία με τρίτες χώρες;» (30/6/2014).

Αυτοψίες – συναντήσεις εργασίας

 • Σειρά αυτοψιών (24/6/2014-28/6/2014) σε χώρους διοικητικής κράτησης αλλοδαπών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Kέντρα Kράτησης Φυλακίου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Παρανεστίου, Συνοριακά Φυλάκια Φερών, Σαπών, Ιάσμου), προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και διαδικασίες κράτησης προς επιστροφή αλλοδαπών, στο πλαίσιο και των πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Αρχής προς εξωτερικό έλεγχο του συστήματος επιστροφών αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου στην ίδια Περιφέρεια, με συμμετοχή εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 • Επισκέψεις και συναντήσεις εργασίας στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (16 & 26/6/2014), στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ (20/6 & 18/7/2014), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (27/6/2014).
 • Συνάντηση στο 3Ο Δημοτικό Ζεφυρίου για λειτουργικά ζητήματα της σχολικής μονάδας και προγραμματισμό δράσεων (4/6/2014).
 • Συνάντηση με την Πρόεδρο και το Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, με θέματα σχετικά με τις δομές φιλοξενίας και περίθαλψης ανηλίκων (19/6/2014).
 • Επίσκεψη στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο (12/6/2014) και στο ΠΙΚΠΑ Βούλας (9/7/2014).
 • Συνάντηση εργασίας στη Σύρο με εκπροσώπους τοπικών φορέων υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης, με θέμα τη διαχείριση υποθέσεων κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων στην περιοχή των Κυκλάδων (26/6/2014).
 • Αυτοψία και συνάντηση εργασίας στην Κάλυμνο (13-15/7/14) με στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης και το νομικό σύμβουλο του Δήμου Καλυμνίων, όπου συζητήθηκαν εκκρεμείς υποθέσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και ζητήματα λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση & Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Εκδηλώσεις - ημερίδες - συνέδρια

Ο Συνήγορος μετείχε με στελέχη του και ενημερωτικό υλικό στο «Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ» (4-6/7/2014) στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, δίνοντας το μήνυμα της κοινής προσπάθειας με τους πολίτες και τις οργανώσεις τους για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης.

 

Ο Βοηθός Συνήγορος Β. Καρύδης έλαβε μέρος με εισήγηση «Ασφάλεια και μοντέλα αστυνόμευσης» σε συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με γενικό θέμα «Κρίσιμα δικαιώματα – δικαιώματα σε κρίση» (13/6/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος προήδρευσε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (27/6/2014) και συμμετείχε ως εισηγητής:

 • σε διεθνή συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα την εφαρμογή των οδηγιών για τη φιλική στα παιδιά δικαιοσύνη στις Ευρωπαϊκές χώρες, που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης (Παρίσι, 11/6/2014),
 • στην εκδήλωση «Ο θεσμός της αναδοχής ως εναλλακτική μορφή παιδικής προστασίας», που διοργάνωσαν η ΜΚΟ «Ανάδοχη Αγκαλιά» και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, 13/6/2014),
 • στην ημερίδα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Θέμα ομιλίας «Η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε περίοδο λιτότητας» (20/6/2014).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (Αθήνα, 12-13/6/2014) που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ως Εθνικό Σημείο Επαφής με θέμα «Παράνομη μετανάστευση κι επιστροφή: προκλήσεις και προοπτικές».
 • Ως εισηγητές στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση» (13/6/2014).
 • Ως εισηγητές για τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου για την προστασία ακτών και θαλασσών στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Ενεργός Πολίτης» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α’ Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης (25/6/2014).
 • Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Leicester μαζί με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ (1/7/2014).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή