Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Παρεμβάσεις

Επαφή ανηλίκων με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

O Συνήγορος απέστειλε στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας και Εργασίας έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνεται το δικαίωμα του ανηλίκου να απευθύνεται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόνοιας ακόμη και χωρίς τη συνοδεία ή/και τη συναίνεση των κηδεμόνων του. Οι υπηρεσίες των ΟΤΑ αξιοποιούν ήδη το έγγραφο αυτό, η δε αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας τάχθηκε υπέρ ενός πλαισίου υποδοχής και αξιολόγησης των αιτημάτων ανηλίκων. Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας δεν έχει μέχρι σήμερα αντιδράσει.

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

Φορολογική κακοδιοίκηση

O Συνήγορος επεσήμανε ότι η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός τριών ετών από το τέλος του έτους στο οποίο αυτά πρέπει να καταβληθούν, αλλιώς δεν μπορούν να βεβαιωθούν. Επίσης τόνισε ότι η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη χρονιά της οφειλής δυσκολεύει τους πολίτες να αποδείξουν ότι πράγματι έχουν καταβάλει τα τέλη που τους καταλογίζονται. Το υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη τις επισημάνσεις της Αρχής, εμμένοντας στη θέση του σχετικά με την εικοσαετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των τελών.

O Συνήγορος πρότεινε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε η παλαιότητα των οχημάτων να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό έτος πρώτης κυκλοφορίας τους και όχι με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή μεταβίβασής τους από τον ΟΔΔΥ, καθώς αυτό επηρεάζει τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το τεκμαρτό εισόδημα και την έκτακτη εισφορά με τα οποία επιβαρύνονται οι πολίτες. Οι προτεινόμενες αλλαγές επήλθαν με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

O Συνήγορος με σειρά παρεμβάσεών του έχει επισημάνει ότι η υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, μόνο στις περιοχές του Π. Ψυχικού, συνιστούσε διακριτική μεταχείριση των πολιτών (ιδίως μισθωτών και συνταξιούχων) σε σχέση με όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Με πρόσφατη τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, οι τιμές πλέον υπολογίζονται από το 2012 και εφεξής με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2008, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2012 στις περιπτώσεις που ο φόρος είχε βεβαιωθεί με υψηλότερες τιμές εκκίνησης.

Ασφαλιστική αναγνώριση χρόνου κράτησης

Ο Συνήγορος πρότεινε νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα αναγνώρισης, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του διαστήματος φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης των αντιρρησιών συνείδησης για το αδίκημα τη ανυπακοής ή ανυποταξίας στο οποίο είχαν υποπέσει επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε ότι «εξετάζει το θέμα της παροχής δυνατότητας και στην ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο τον προαναφερθέντα χρόνο».

Αναγραφή ελληνικών τοπωνυμίων σε αλβανικά έγγραφα

Θετικό βήμα προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία πολιτών από την Αλβανία, οι οποίοι είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είτε διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ο Συνήγορος την προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για την αναγραφή των ελληνικών τοπωνυμίων σε αλβανικά έγγραφα. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα στο πνεύμα της συμφωνίας.

Δράσεις

Ο Συνήγορος στη Βουλή

Έρευνα για τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε αρχές και θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων τους

Τα αποτελέσματα του έργου «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Συνήγορος του Πολίτη, η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και η Κέδρος Α.Ε. την 13/5/2014, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Αικ. Παπακώστα, η Γενική Γραμματέας Ισότητας Β. Κόλλια, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και στελέχη της Αρχής, ενώ σε συζήτηση με θέμα «Πολίτες απέναντι στους μηχανισμούς υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους: κρίσεις και συμπεράσματα» συμμετείχαν οι καθηγητές Κ. Κωστής, Α.-Ι. Μεταξάς και Κ. Ρόντος, ο δημοσιογράφος Π. Μανδραβέλης και η Συνήγορος του Πολίτη Κ. Σπανού.

«Επενδύοντας στα παιδιά»

Διεθνή Συνάντηση Διαβούλευσης με θέμα «Επενδύοντας στα παιδιά» διοργάνωσε ο Συνήγορος, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικτύου Eurochild και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ (9/5/2014, Υπουργείο Εξωτερικών). Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικτύου Eurochild, του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για θέματα κοινωνικής ένταξης, οι Γενικές Γραμματείς Πρόνοιας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εμπειρογνώμονες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και εκπρόσωπος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unicef, συζήτησαν για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Σύσταση «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» στη συγκυρία των μέτρων λιτότητας και με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων. Οι Συνήγοροι του Παιδιού της Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σκωτίας και Ελλάδας παρουσίασαν τις εμπειρίες και τις διαπιστώσεις τους ως προς τις εθνικές πολιτικές για τα παιδιά, εκπρόσωποι φορέων και ΜΚΟ συζήτησαν για την ανάπτυξη μιας συλλογικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα για την επένδυση στα παιδιά και έφηβοι σύμβουλοι του Συνηγόρου παρουσίασαν τα δικαιώματα έκφρασης και συμμετοχής των παιδιών. Δελτίο Τύπου, Πρόγραμμα, Ομιλητές. Αναλυτικές πληροφορίες: 0-18.gr/investing-gr.

«Οδηγός Διαφορετικότητας»

Στο πλαίσιο τακτικής ολομέλειας της «Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (8/5/2014), παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Διαφορετικότητας» που έχει εκδώσει ο Συνήγορος με σκοπό την πληροφόρηση στελεχών του δημοσίου τομέα και με την υποστήριξη του προγράμματος Progress της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικές αρμοδιότητες

Με αποφάσεις του Συνηγόρου (ΦΕΚ 1224γ΄/14.5.2014) συγκροτήθηκαν μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας για θεματικές που εμπίπτουν σε πεδία ειδικών αρμοδιοτήτων της Αρχής, και ειδικότερα για τις διακρίσεις, τις επιστροφές αλλοδαπών και την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων.

Έρευνα για τις συνθήκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

Ο Συνήγορος του Πολίτη διεξάγει έρευνα στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου προκειμένου να καταγραφούν και να μελετηθούν οι συνθήκες λειτουργίας των υποκαταστημάτων και η αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τους.

Η Καναδική Αστυνομία στα γραφεία του Συνηγόρου

Σε συνάντηση εργασίας μελών της Canadian Association of Chiefs of Police και στελεχών του Συνηγόρου, στο πλαίσιο σχετικού καναδικού εκπαιδευτικού προγράμματος, παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις της Αρχής σε ζητήματα ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών και εμπλοκής τους με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (10/4/2014).

Διεθνής δημοσιότητα

Στην ειδική έκθεση για την Ελλάδα, που εξέδωσε ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τις επιπτώσεις του διεθνούς χρέους επί των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, κ. C. Lumina, γίνεται εκτενής αναφορά σε θέσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου.

Προτάσεις με θετική εξέλιξη

Ανάκληση διαγραφής από δημοτολόγιο

Με παρέμβαση του Συνηγόρου ανακλήθηκε απόφαση διαγραφής από δημοτολόγιο η οποία είχε λάβει χώρα λόγω διαπίστωσης σφάλματος είκοσι χρόνια μετά την αρχική εγγραφή.

 

Διόρθωση συνταξιοδοτικής απόφασης

Με παρέμβαση του Συνηγόρου διορθώθηκε συνταξιοδοτική απόφαση η οποία στερούσε συντάξεις 18 μηνών από ασφαλισμένη του τ. ΕΤΕΑΜ, καθώς έγινε επανέλεγχος της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της επικουρικής σύνταξής της.

 

Συνταξιοδότηση απολυμένων της ΕΡΤ

Ο Συνήγορος συνέβαλε στην απεμπλοκή της διαδικασίας συνταξιοδότησης των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λύση της εργασιακής σχέσης των απολυμένων υπαλλήλων και ενός μηνός από την εκκένωση του κτιρίου και την άρση των προβλημάτων πρόσβασης στους φακέλους, τα αιτηθέντα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασής τους δεν είχαν ακόμα αποσταλεί στο ΓΛΚ. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου προς τον Ειδικό Διαχειριστή, απεστάλησαν τα δελτία και ξεκίνησε η διαδικασία συνταξιοδότησης.

 

Ανάκληση διορισμού λόγω μη γνήσιου τίτλου σπουδών

Διερευνώντας επώνυμη καταγγελία για έλλειψη νομίμων τυπικών προσόντων αναπληρωτή διοικητή νοσοκομείου, ο Συνήγορος ζήτησε διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υγείας και αντίγραφο του σχετικού φακέλου. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε εγγράφως ότι θα προβεί στην ανάκληση του επίμαχου διορισμού.

 

Επανασύνδεση παροχής ρεύματος και ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου η ΔΕΗ επανασυνέδεσε άμεσα το ηλεκτρικό ρεύμα, ενέταξε στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μακροχρόνια άνεργους καταναλωτές, αύξησε τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης και μείωσε το ποσό της μηνιαίας δόσης.

 

Αποζημίωση πολιτών για δέσμευση ιδιοκτησίας

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου δόθηκε αποζημίωση για δέσμευση οικοπέδου από τον Δήμο Καλαμάτας με καθυστέρηση 19 ετών.

 

Ορθή επανάληψη διαδικασίας για χρηματική εισφορά ιδιοκτητών ακινήτων

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας επανέλαβε τη διαδικασία κοινοποίησης οφειλής ιδιοκτητών ακινήτων στο Πόρτο Ράφτη λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως. Κατά την ορθή επανάληψη της διαδικασίας οι υπόχρεοι ενημερώθηκαν για τα ακριβή ποσά και τις δόσεις στις οποίες επιμερίζονται, ενώ προβλέφθηκαν νέες προθεσμίες για την καταβολή της πρώτης δόσης.

 

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος εγκαταστάσεων που δεν συνιστούν υποκαταστήματα επιχειρήσεων

Μετά τη διαπίστωση, ότι προθήκες κοσμημάτων δεν πληρούν τους όρους του υποκαταστήματος, η ΔΟΥ προέβη σε αναδρομική διαγραφή τους από το οικείο Μητρώο και ο επιχειρηματίας απαλλάχθηκε από το τέλος επιτηδεύματος.

 

Ανάκληση παραγγελίας κατάσχεσης περιουσίας οφειλέτη του ΙΚΑ

Μετά τη διαπίστωση, ότι το ΙΚΑ δεν είχε τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία καταλογισμού οφειλής ανακλήθηκε η παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης της περιουσίας του πολίτη.

 

Αποζημίωση για βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κατέβαλε αποζημίωση σε πολίτη για βλάβες που προκλήθηκαν σε ακίνητό του λόγω αύξησης της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης. Επιπλέον, υιοθετώντας σχετική πρόταση του Συνηγόρου, η ΕΥΑΘ προχώρησε στην αναμόρφωση του Κανονισμού Υδροληψίας καθώς και στη συμπλήρωση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ).

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί

 • Σε συνέδριο της European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) με θέμα «The role of national Specialised Bodies in supporting local authorities in the fight against racism and intolerance» (Στρασβούργο, 22-23/5/2014), ο Βοηθός Συνήγορος Β. Καρύδης παρουσίασε την έκθεση της Αρχής για τη ρατσιστική βία.
 • Εκπροσώπηση στο συνέδριο των Liaison Officers των εθνικών Συνηγόρων (Στρασβούργο, 27-29/4/2014).
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις του δικτύου Equinet: σεμινάριο «High Level Seminar on Gender Equality» για την Οδηγία περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (Βρυξέλλες, 24/4/2014), ομάδες εργασίας «Equality Law in Practice» (Βρυξέλλες 9/5/2014) και «Policy Formation» (Βρυξέλλες, 15/5/2014).
 • Συμμετοχή σε  σεμινάρια του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού λόγου (Θεσσαλονίκη, 28-29/4/2014) και για τη δημιουργία της πλατφόρμας πληροφόρησης «CLARITY» (Βιέννη, 13/5/2014), καθώς και στη συνάντηση «FRA-Equinet-ENNHRI meeting on communication». (Βιέννη, 14/5/2014).

Αυτοψίες

 • Στην «Υπηρεσία Μιάς Στάσης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών (Παλλήνη, 3/4/2014).
 • Στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας (14/4/2014).
 • Σε αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης ρεμάτων στις περιοχές «Γκύζη» Δήμου Αθηναίων και «Πάτημα» Δήμου Χαλανδρίου, όπου διαπιστώθηκε πλημμελής συντήρηση υφιστάμενων έργων και καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων (9/5/2014).
 • Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ (9/5/2014 & 21/5/2014)
 • Στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (12/5/2014).

Συναντήσεις εργασίας

 • Με εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για το θέμα της παιδικής εργασίας (2/4/2014).
 • Συναντήσεις στο πλαίσιο συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκπόνηση Συστάσεων της Επιτροπής για την προστασία της παιδικής ηλικίας (4/4/2014 & 8/5/2014).
 • Με τον Διοικητή του ΕΤΕΑ (7/4/2014).
 • Στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κομοτηνής και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στη Μελέτη Ροδόπης (11/4/2014).
 • Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (16/4/2014), με τον συντονιστή της ομάδας εργασίας (30/4/2014), με εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων φορέων (7/5/2014).
 • Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (29/4/2014), στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (29/4/2014 & 14-15/5/2014).
 • Με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθήνας (29/5/2014).
 • Συναντήσεις σε σχολεία και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές: Γυμνάσιο Ζαρού και Λύκειο Αγίας Βαρβάρας (Κρήτη) και σε πολλά άλλα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
 • Επισκέψεις σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων: Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου (13/5/2014) και άλλα.

Εκδηλώσεις - ημερίδες - συνέδρια

Η Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε με παρέμβαση στο συμπόσιο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, το οποίο είχε ως αντικείμενο τις προοπτικές και προκλήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα (11/4/2014).

Επίσης η Συνήγορος συμμετείχε:

 • στην εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Οι οικονομικές επιδράσεις των διαρθρωτικών αλλαγών» (8/4/2014),
 • στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Γαλλική Πρεσβεία και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και χρήστες (29/4/2014),
 • στην ημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2014-2016 (6/5/2014),
 • στην παρουσίαση της έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, στο ίδρυμα Konrad Adenauer (15/5/2014).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε, μεταξύ άλλων:

 • στην ημερίδα «Το σχολείο που προλαμβάνει και δημιουργεί» και στο εργαστήρι «Η αντιμετώπιση εντάσεων, κρίσεων και πληροφοριών για περιστατικά βίας στην οικογένεια και στο σχολείο» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άνδρου (7/4/2014),
 • στη συζήτηση «Τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα σήμερα» που διοργάνωσε ο Συνήγορος σε συνεργασία με την Ένωση Αφρικανών Γυναικών (15/4/2014),
 • στην ημερίδα «Ομοφοβία και τρανσφοβία στην εκπαίδευση. Παιδιά-γονείς-εκπαιδευτικοί» που διοργάνωσε η ομάδα «Ομοφοβία & Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση» σε συνεργασία με το Σχολείο Παιχνιδιού, τη Ζωντανή Βιβλιοθήκη και το Σύλλογο Διδασκόντων 66ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (2/5/2014),
 • στην εκδήλωση «Υπερασπίζοντας τη Νεότητα στην Ελλάδα της κρίσης» που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Ηρακλείου Κρήτης (12/5/2014).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν ως εισηγητές:

 • σε επιμορφωτικά σεμινάρια Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στο πλαίσιο της συνεργασίας (άρθρο 25 ν. 3896/2010) του Συνηγόρου με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,
 • σε ενημερωτική εκδήλωση για το ασφαλιστικό που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» (Αθήνα 5/4/2014),
 • σε εκδήλωση του Κέντρου «Αντιγόνη» και της Ομοφυλοφιλικής-Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας με θέμα «Οι επιπτώσεις της ρητορικής μίσους στην εικόνα και στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων» στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Όχι μίσος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας» (Αθήνα 23/5/2014).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή