Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού

Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η UNICEF συνεργάστηκαν με στόχο την αποτύπωση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα Δικαιώματα του Παιδιού. Η έκθεση "Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού" εστιάζει ιδίως στις θεματικές της εκπαίδευσης, της προστασίας των παιδιών από ενδοοικογενειακή βία, της ψυχικής υγείας και της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή