Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη γραφιστική επιμέλεια δύο Εκθέσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη γραφιστική επιμέλεια δύο Εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της γραφιστικής επιμέλειας: α) της Ετήσιας Έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης 2021 (ελληνική και αγγλική έκδοση) και β) της Ειδικής Έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (OPCAT) για τα έτη 2020- 2021(ελληνική και αγγλική έκδοση).

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή