Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Υποστήριξης

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021»

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή