Ο Συνήγορος του Πολίτη υλοποιεί έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια»

Ο Συνήγορος του Πολίτη υλοποιεί έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια»

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ), ο Συνήγορος του Πολίτη αναλαμβάνει την υλοποίηση της προκαθορισμένης πράξης «Μείωση της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα», που περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή