Το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Η Επιτροπή αποτιμά θετικά τον ρόλο του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για την ενίσχυση των πειθαρχικών ερευνών σε υποθέσεις κακοποίησης από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και αποφασίζει τη λήξη του καθεστώτος αυξημένης επιτήρησης σε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων του Δικαστηρίου (ομάδα Μακαρατζής).  

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή