Επισημάνσεις επί του σχεδίου νόμου: «Νέο πλαίσιο για ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα Άργος»

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Νέο πλαίσιο για ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα Άργος»

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Νέο πλαίσιο για ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα Άργος» 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή