Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης

H Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί σε σύναψη ετήσιας σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής αποδελτίωσης με ηλεκτρονικά μέσα για την υποστήριξη του γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή