Πρόσκληση για γραφιστικές υπηρεσίες διαμόρφωσης σήματος του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για γραφιστικές υπηρεσίες διαμόρφωσης σήματος του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ψηφιακού σχεδιασμού σήματος, σε εκδοχή φιλική στα παιδιά («Συνήγορος του Πολίτη - Δικαιώματα του Παιδιού»), καθώς και της παραγωγής του στην αγγλική γλώσσα (“The Greek Ombudsman – Rights of the Child”).

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή