Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Επιτροπών Προσφυγών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Επιτροπών Προσφυγών

Στελέχωση 19 Επιτροπών Προσφυγών που πρόκειται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Αρχής Προσφυγών σύμφωνα με τον Ν.3907/2011 (Θέσεις Προέδρων και Μελών)

Στελέχωση 10 επιπλέον Επιτροπών Προσφυγών που λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ.114/2010 (Θέσεις Νομικών)
 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή