Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τριών κλιματιστικών μονάδων

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δύο (2) κλιματιστικών μονάδων AMICO SUA0351A-CAL361P & SUA151Τ3-CAL251P και μιας (1) μονάδας MITSUBISHI PKH2, 5FKHA διαιρούμενου τύπου, για ένα έτος, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο computer room του ισογείου των γραφείων της Αρχής.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή