Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ελήφθησαν, και λαμβάνονται, κλιμακωτά, ανάλογα με την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού και τις ανάγκες για ειδική στήριξη που ανακύπτουν και αναγνωρίζονται. Με τη συμπλήρωση ήδη ενός μήνα από την λήψη και θέση σε εφαρμογή των πρώτων μέτρων κατά της πανδημίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε να συγκεντρώσει, ανάμεσα στα διάσπαρτα θεσμικά κείμενα, και να παρουσιάσει μια συνοπτική καταγραφή των βασικότερων εκ των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας που αφορούν την κοινωνική προστασία, ιδίως στους τομείς αιχμής της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η Αρχή ευελπιστεί ότι η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα ευσύνοπτο και χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, έναν κατατοπιστικό οδηγό, προκειμένου να είναι ενήμεροι για τα ισχύοντα μέτρα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται θα ενημερώνονται τακτικά, προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν νέα μέτρα και οδηγίες.

Δείτε τα Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στον οδηγό

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή