Πρόχειρος διαγωνισμός

Πρόχειρος διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα»

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ) προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για το υποέργο 2 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Το υποέργο, προϋπολογισμού €50.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΕΣΠΑ) κατά 80%. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η Δευτέρα 09 Απριλίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Βουλής στο ακόλουθο link.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή