Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην σύναψη ετήσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, σε εφαρμογή των άρθρων 2, 3 & 9 του ν. 3850/2010, όπως ισχύει.  

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή