Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γραφιστική επιμέλεια ελληνικής και αγγλικής έκδοσης ετήσιας έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την γραφιστική επιμέλεια ελληνικής και αγγλικής έκδοσης ετήσιας έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης έτους 2019

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για τη γραφιστική επιμέλεια της έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης έτους 2019, στα ελληνικά και τα αγγλικά (30.000 λέξεων περίπου έκαστη).

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: καλλιτεχνικό σχεδιασμό εξώφυλλου, οπισθόφυλλου και κυρίως σώματος των εκθέσεων, επιμέλεια και επεξεργασία διαγραμμάτων, γραφημάτων φωτογραφιών, σελιδοποίηση, τελική μακέτα για το Εθνικό Τυπογραφείο και  επίβλεψη της εκτύπωσης, δοκίμια.

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή