Παρουσίαση της Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης OPCAT 2018 στη Βουλή από τον Συνήγορο του Πολίτη

Παρουσίαση της Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης OPCAT 2018 στη Βουλή από τον Συνήγορο του Πολίτη

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου ο Συνήγορος του Πολίτη παρουσίασε την ετήσια ειδική έκθεση OPCAT 2018 κατά τη συνεδρίαση της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την ειδική αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης (Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων - OPCAT) και εκπονεί ετήσιες εκθέσεις με βάσει τα στοιχεία που συλλέγει κατά τις επισκέψεις και τις αυτοψίες που πραγματοποιεί σε χώρους στέρησης της ελευθερίας που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του.

Κατά τη συζήτηση, που ακολούθησε την παρουσίαση της έκθεσης, απαντήθηκαν ερωτήσεις των μελών της επιτροπής σχετικά την κατάσταση και τη μεταχείριση των προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους σε σωφρονιστικά καταστήματα, κρατητήρια της αστυνομίας και του λιμενικού, προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, μονάδες ακούσιας νοσηλείας και προνοιακά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών εγκλεισμού και προάσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά σε ενδεχόμενες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του.

Δείτε το βίντεο "Παρουσίαση της Ειδικής Έκθεσης 2018 του Εθνικού Μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στην Επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης της Βουλής (17/12/2019)"

 

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή