Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΣτΠ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΣτΠ

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, 2ος όροφος (Πρωτόκολλο).  Η παραλαβή αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης που θα συσταθεί και συγκροτηθεί στον ΣτΠ.

 

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή