Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμέλεια του αγγλικού κειμένου ειδικής έκθεσης της Αρχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμέλεια του αγγλικού κειμένου της ειδικής έκθεσης της Αρχής, ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (OPCAT)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμέλεια του αγγλικού κειμένου της ειδικής έκθεσης της Αρχής, ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (OPCAT)

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή