Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Συνηγόρου του Πολίτη

Η με αριθμ.πρωτ.: Φ. 161/47571/18-12-2015 απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη»

Καταγραφή των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.4305/2014.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή