Συνάντηση Συνηγόρου του Πολίτη και Υπουργείου Παιδείας για φοιτητική μέριμνα και αναγνώριση σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Συνάντηση Συνηγόρου του Πολίτη και Υπουργείου Παιδείας για φοιτητική μέριμνα και αναγνώριση σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Οι υπέρμετρες καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών και τα δικαιώματα των φοιτητών όπως η πρόσβαση σε μετεγγραφές, υποτροφίες και τις φοιτητικές εστίες ήταν τα βασικά θέματα που συζήτησαν ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη, Βασίλης Καρύδης με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου. Στη συνάντηση, στις 27 Νοεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Παιδείας, συμμετείχαν επίσης στελέχη των δύο φορέων.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή