ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11 Οκτωβρίου 2005

Με απόφασή του της 29 Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Η υπόθεση αφορούσε διευθύντρια διαγνωστικού κέντρου του ΙΚΑ, η οποία είχε υποστεί δυσμενή υπηρεσιακή μεταχείριση και με αλλεπάλληλες προσφυγές της στην ελληνική διοικητική δικαιοσύνη είχε πετύχει την ακύρωση των σχετικών διοικητικών πράξεων, πλην όμως η διοίκηση δεν εφάρμοζε προσηκόντως τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι η πρώτη αυτής της κατηγορίας που φθάνει στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Είναι όμως η πρώτη που αφορά υπόθεση, για την οποίαν είχε παρέμβει και ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αναφορά της ενδιαφερομένης. Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «στις 23.12.1999, ο Συνήγορος του Πολίτη … εξέδωσε εμπεριστατωμένο πόρισμα, με το οποίο διαπίστωνε την άρνηση της διοίκησης να συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφάσεις … και καλούσε το Υπουργείο Εργασίας … να εξασφαλίσει στην ενδιαφερομένη … συνθήκες εργασίας αντίστοιχες εκείνων της παλαιάς της θέσης». Με μεταγενέστερο έγγραφό του της 12.7.2001, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι επίμαχες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων παρέμεναν ανεκτέλεστες. Αμέσως μετά, η ενδιαφερομένη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με τελικό αποτέλεσμα την πρόσφατη απόφαση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιχαίρει για τη δικαίωση των εισηγήσεών του με αυτόν τον δυσάρεστο για την Ελλάδα τρόπο, επισημαίνει όμως ότι η καταδίκη θα είχε αποφευχθεί αν η διοίκηση είχε εγκαίρως λάβει υπόψη εκείνες τις εισηγήσεις του.

| Kλείσιμο παραθύρου