Ο Συνήγορος για το Παιδί

Το 0-18 ανανεώνεται και θα είναι κοντά σας το συντομότερο δυνατό με εμπλουτισμένο υλικό.
Αν θέλετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, πατήστε στο «Ρωτάω το Συνήγορο» ή στείλτε mail στο cr@synigoros.gr.
Εάν όμως θέλετε να μας αναφέρετε παραβίαση δικαιώματος παιδιού μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας υποβολής αναφοράς.

Το έργο στο φόντο, έχει δημιουργηθεί από ομάδα παιδιών της Δραπετσώνας ηλικίας 6-10 χρόνων στο πλαίσιο κοινωνικής παρέμβασης μέσω της τέχνης που υλοποίησε το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» (2014-2019).

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Τα Δικαιώματά μου! (Με απλά λόγια...)
Παραβιάζουν τα Δικαιώματά μου...Τί να κάνω;
Ρωτάω τον Συνήγορο
Κάνω αναφορά στον Συνήγορο
Δίκτυο παιδιών που μετακινούνται - Καταγραφή Δεδομένων

Ανοιχτή επιστολή Ευρωκοινοβουλίου και ENOC για την προστασία των παιδιών από την Ουκρανία

H Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ewa Kopacz και η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Πρόεδρος του Δικτύου των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) κ. Κουφονικολάκου, με κοινή ανοιχτή επιστολή τους, επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνο κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών που λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, εισέρχονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις ουκρανικές αρχές και όλους τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και οργανισμούς, ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ένα σύστημα υποχρεωτικής καταγραφής και εποπτείας των παιδιών που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και εισέρχονται στην Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Συνηγόρου & UNICEF - Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η UNICEF συνεργάστηκαν με στόχο την αποτύπωση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα Δικαιώματα του Παιδιού. Η έκθεση "Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων COVID-19 στα Δικαιώματα του Παιδιού" εστιάζει ιδίως στις θεματικές της εκπαίδευσης, της προστασίας των παιδιών από ενδοοικογενειακή βία, της ψυχικής υγείας και της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση επιδόματος παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά αλλοδαπής μητέρας, σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης του επιδόματος παιδιού, που υπέβαλε αυτή πρώτη φορά, μετά το διαζύγιο και την αποκλειστική ανάληψη της επιμέλειας. Έως τότε, το επίδομα λάμβανε, ο αιτών, Έλληνας πατέρας των παιδιών. Το έτος υποβολής της αίτησης της μητέρας, τέθηκε σε ισχύ, για τη χορήγηση του επιδόματος σε πολίτες τρίτων κρατών, η προϋπόθεση 12ετούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής στη χώρα, αποδεικνυόμενη από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η αίτηση απορρίφθηκε, λόγω αδυναμίας ανεύρεσης της δήλωσης του έτους 2009 -πριν την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άυλη συνταγογράφηση παιδιών χωρισμένων γονέων

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορά από γονέα, του οποίου διακόπηκε η πρόσβαση στα στοιχεία της άυλης συνταγογράφησης του ανήλικου τέκνου, του οποίου ασκούσε αποκλειστικά την επιμέλεια, επειδή ο άλλος γονέας καταχώρησε εκ νέου το παιδί στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, με τους δικούς του κωδικούς taxis, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-ΑΜΚΑ και στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί την ενημέρωση για τις εξετάσεις, τα παραπεμπτικά και τις συνταγογραφήσεις, που αφορούσαν το παιδί. Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την ΗΔΙΚΑ αποκαταστάθηκε το δικαίωμα του συγκεκριμένου ανήλικου τέκνου και διασφαλίστηκε μελλοντικά το δικαίωμα ευρύτερου αριθμού παιδιών στην κοινωνική ασφάλιση, την ανατροφή από τον υπεύθυνο για αυτή γονέα και, καταληκτικά, στην υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για τις εγγραφές/μετεγγραφές παιδιών χωρισμένων γονέων

Ο Συνήγορος δέχθηκε πλήθος ερωτημάτων και αναφορών, σε σχέση με τις συνέπειες της τροποποίησης του άρ.1519 του Αστικού Κώδικα από το άρ.139 ν.4714/2020, στο θέμα των εγγραφών/μετεγγραφών των παιδιών χωρισμένων γονέων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα

25ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 25ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού με θέμα «COVID-19 και Δικαιώματα των Παιδιών: Μαθαίνοντας για το Μέλλον» που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της αναδοχής και του θεσμικού πλαισίου προστασίας των παιδιών από κακοποίηση και παραμέληση

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε κατ’ επανάληψη ζητήσει ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ανηλίκων από κακοποίηση και παραμέληση, καθώς και την βελτίωση και διεύρυνση εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ως κύριας μορφής φροντίδας των παιδιών που διαβιούν μακριά από τις οικογένειές τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών που διαβιούν σε Δομές και ΚΥΤ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με την αρμοδιότητά του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του Παιδιού, συγκέντρωσε την τρέχουσα σχολική χρονιά, στοιχεία από το σύνολο των δομών μαζικής φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σχετικά με τη σχολική ένταξη των παιδιών που μετακινούνται (συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων). Από τα δεδομένα της έρευνας προέκυψε σοβαρή παραβίαση του στοιχειώδους δικαιώματος των ευάλωτων αυτών πληθυσμών ανηλίκων στην εκπαίδευση, εξαιτίας καθυστερήσεων στις επιμέρους διαδικασίες, αδράνειας της διοίκησης (ιδίως στα ΚΥΤ), υποστελέχωσης (σε τάξεις υποδοχής, ΔΥΕΠ κ.λπ.), προβλημάτων στις μεταφορές των μαθητών/τριών, παρατεταμένου αποκλεισμού των δομών λόγω πανδημίας, έλλειψης θέσεων στα σχολεία και μη έγκαιρης δημιουργίας νέων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Προτάσεις προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το Οικογενειακό Δίκαιο

Δεύτερη επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη με θέμα την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου. Με το συγκεκριμένο έγγραφο, η Ανεξάρτητη Αρχή εκθέτει τις απόψεις και προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου που συναρτώνται κατά κύριο λόγο με το δικαίωμα του παιδιού στην αληθή ταυτότητά του από τη γέννηση και στη διατήρηση των συγγενικών δεσμών του.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Συνηγόρου του Πολίτη με ΠΕΚΕΣ Αττικής

Συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ) της Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση λειτουργίας της δομής προστασίας ανήλικων θυμάτων "Σπίτι του Παιδιού"

Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης καθυστέρησης λειτουργίας της δομής «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτι του Παιδιού”», ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου

Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη με θέμα την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Προστασία ευάλωτων παιδιών

Ο Συνήγορος του Πολίτη επανέρχεται στο ζήτημα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών που στερούνται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό τους περιβάλλον, δημοσιοποιώντας επικαιροποιημένα στοιχεία, διαπιστώσεις και δεδομένα. Αναδεικνύει προβλήματα σχετιζόμενα με το λειτουργικό μοντέλο που ακολουθείται, στρεβλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο, ανομοιογένεια πρακτικών, ελλείμματα στις προβλεπόμενες δομές και δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που οδηγούν σε μη αποδεκτές εκπτώσεις σε ό,τι αφορά στη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που τοποθετούνται σε δομές ιδρυματικής φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα

H Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου αξιολογεί την επίδραση των πολιτικών αποφάσεων στα δικαιώματα των παιδιών

Να μελετήσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την επίδραση που έχει κάθε νόμος, πολιτική ή κατανομή του προϋπολογισμού στα δικαιώματα των παιδιών (Child Rights Impact Assessment - CRIA), κλήθηκαν οι Ομάδες Εφήβων Συμβούλων που έχουν συγκροτηθεί από τα μέλη του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC).

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση του Συνηγόρου για την απόσυρση φωτογραφιών παιδιών από τα ΜΜΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση έκθεσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών, μετά από την δημοσίευση δελτίου Τύπου τοπικής Μητρόπολης, καθώς και διαδικτυακών άρθρων, σχετικά με επίσκεψη Μητροπολίτη σε ίδρυμα της περιοχής. Τα άνω δημοσιεύματα περιελάμβαναν ευκρινείς φωτογραφίες των παιδιών που φιλοξενούνταν στο εν λόγω ίδρυμα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση του Συνηγόρου προς το ΕΣΡ για την προστασία της ιδιωτικότητας παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη Αρχή απέστειλε επιστολή προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού λόγω εκτεταμένης δημοσιότητας που έλαβε είδηση για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντός της. Το ΕΣΡ παρενέβη αυθημερόν, και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί σταμάτησαν την αναμετάδοση της είδησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά εργαστήρια προσφέρει στις νέες εκπαιδευτικές δομές της Αττικής ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, συνεχίζει τη συνεργασία με τις νέες εκπαιδευτικές δομές της Αττικής, διοργανώνοντας επιμορφωτικά εργαστήρια με Διευθυντές σχολικών μονάδων προσχολικής αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Αθήνα και στον Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθμολόγηση γραπτών μαθητριών και μαθητών στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα σχολεία

Γονέας διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την βαθμολόγηση του γραπτού του τέκνου του το οποίο συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις σε πρότυπο σχολείο τον Ιούνιο 2018.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης μαθήτριας Λυκείου

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από παππού δεκαπεντάχρονης μαθήτριας, η επιμέλεια της οποίας του είχε ανατεθεί με δικαστική απόφαση (συγγενική αναδοχή), για να μην εμποδιστεί η φοίτησή της στο Λύκειο από την έλλειψη ληξιαρχικής πράξης γέννησής της. Ο Συνήγορος επικοινώνησε με το σχολείο και επιβεβαίωσε ότι η μαθήτρια θα γινόταν δεκτή στην τάξη της χωρίς αυτό το δικαιολογητικό, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί αφορούσε την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα