Οι ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Τα Δικαιώματά μου! (Με απλά λόγια...)
Παραβιάζουν τα Δικαιώματά μου...Τί να κάνω;
Ρωτάω τον Συνήγορο
Κάνω αναφορά στον Συνήγορο
Δίκτυο παιδιών που μετακινούνται - Καταγραφή Δεδομένων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού - Δήλωση με θέμα «Εκτίμηση Επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIA)» - Εγκρίθηκε από την 24η Γενική Συνέλευση ENOC, 18 Νοεμβρίου 2020

Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), καλούμε τις κυβερνήσεις μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες εκτίμησης της επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIA) και αξιολόγησης της επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIE) για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη νομοθεσία, την πολιτική, την κατανομή δαπανών του προϋπολογισμού και άλλες διοικητικές αποφάσεις· και να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη χρήση τους σε όλους τους δημόσιους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα (αρχείο pdf)

Η κοινή δήλωση των ευρωπαίων συνηγόρων του παιδιού για τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον

"We, members of the European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), call upon our governments, the European Commission and the Council of Europe to undertake all appropriate actions to respect, protect and fulfil children’s rights so that children and young people might be able to enjoy the benefits and opportunities which the digital environment offers. As recognised by the Council of Europe, ENOC understands the digital environment as “Encompassinginformation and communication technologies (ICTs), including the internet, mobile and associated technologies and devices, as well as digital networks, databases, content and services."

Διαβάστε περισσότερα (αρχείο pdf)

Η κοινή δήλωση των ευρωπαίων συνηγόρων του παιδιού για τα παιδιά και την ψυχική υγεία

“Emotions are what make us human. Protecting and enhancing our children’s emotional wellbeing and mental health is the responsibility of humanity”1We, members of the European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), call upon our governments, the European Commission and the Council of Europe to undertake all appropriate actions to ensure children’s right to enjoy the highest attainable standard of mental health.

Διαβάστε περισσότερα (αρχείο pdf)

Η κοινή δήλωση των ευρωπαίων συνηγόρων του παιδιού για τη σεξουαλική αγωγή

We, members of the European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), call upon our governments, the European Commission and the Council of Europe to undertake all appropriate actions to ensure children’s right to Comprehensive Relationship and Sexuality Education.

Διαβάστε περισσότερα (αρχείο pdf)