Συνόψεις

Όλα | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 17.

2013

 • 24/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Εφαρμογή διοικητικής υποστήριξης μεταξύ Δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης».Η περίπτωση των υπηρεσιών πολεοδομίας
  Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο, διότι εκκρεμούσε η ανασύνταξη της πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών τους, στο Δήμο Ιλίου. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Ιλίου θα έπρεπε να υποστηριχθεί διοικητικά από το Δήμο Αιγάλεω προκειμένου να προχωρήσει η ανασύνταξη της πράξης. Η Αρχή επισήμανε την κωλυσιεργία των υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Αιγάλεω ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εκκρεμούσε εις βάρος των πολιτών δώδεκα χρόνια και ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την κατάθεση της αναφοράς.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 11/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Δραστική μείωση λογαριασμού ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε την εκ παραδρομής χρέωση πρόσθετων κυβικών νερού, λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης του μηχανογραφικού της συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να προβεί στην ακύρωση του αρχικού τιμολογίου, αξίας 40.183€ και στην επανέκδοση νέου, αξίας 13.439€.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 01/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Κεραίες διαδικτύου στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων
  Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το θέμα της εγκατάστασης κεραιών διαδικτύου στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων και στο εντός αυτού ωρολογοστάσιο, ακολουθήθηκε η εκ των υστέρων τήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Εκδόθηκε δηλαδή, μετά από τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σχετική υπουργική απόφαση υπέρ της έγκρισης διατήρησης του εν λόγω εξοπλισμού.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 30/07/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου.
  Τη νομιμότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικόπεδο πλησίον του ρέματος κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ για την προστασία του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν αναφοράς που υπέβαλλε σύλλογος πολιτών. Διαπιστώνοντας κατά τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του καταστήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την αναδιατύπωση διατάξεων του σχετικού Π.Δ. Σε αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη εκδόθηκε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 16/07/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παύση αυθαίρετης λειτουργίας σταθμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απόδοση του χώρου σε κοινή χρήση
  Διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και αυθαίρετη λειτουργία σταθμού, πλυντηρίου και συνεργείου οχημάτων καθαριότητας του δήμου πραγματοποιείτο επί σειρά ετών, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων του Συνηγόρου του Πολίτη σε περιοχή εντός σχεδίου του δήμου Ηρακλείου Αττικής, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος. Η καταγγελλόμενη δραστηριότητα, υπαίτια για τη δημιουργία ανθυγιεινής εστίας, την πρόκληση θορύβου και την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής διεκόπη κατόπιν της διαμεσολαβητικής παρέμβασης της Ανεξάρτητης Αρχής. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, ο πλήρης καθαρισμός του χώρου κι η απόδοσή του σε κοινή χρήση. Παράλληλα αναμένεται η υλοποίηση της δέσμευσης του δήμου για εξωραϊσμό και φύτευση του χώρου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 17.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή